Don Francisco — Cause And Effect songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Cause And Effect" van Don Francisco.

Songteksten

The old man shook his head and said
Now, just a minute son
Are you sayin' that this risin' from the dead
Is really done?
Now I’m all for love and peace
But you just pushed this thing too far
I’ve been around enough to know
It’s not the way things are
It defies the laws of nature
It confounds the mind of man
It draws everything I know
Up in the air
If your Jesus really conquered death
Well, I’m not sure where I’d stand
Does it mean there is a God who really cares?
And for all these years I’ve lived like He’s not there
I said, our Father’s love for us
Is so great that He shed
The priceless blood of His eternal Son
The power of our Creator raised Christ Jesus from the dead
The evidence is there to inspect
It’s just supernatural cause and effect
The old man shot a glance
Like somethin' long asleep was stirred
He stared into the sunset
Long before he said a word
Could it be that I have made my heart so hard
My eyes can’t see?
The simple truth before me
Is that God just may love me
It defies the laws of nature
It confounds the mind of man
It drew all I thought I knew
Up in the air
But if Jesus really conquered death
I know where I want to stand
It means there is a God who really cares
And I’d give Him all I am if He was there
I said, our Father’s love for us
Is so great that He shed
The priceless blood of His eternal son
The power of our Creator raised Christ Jesus from the dead
The evidence is there to inspect
It’s just supernatural cause and effect
It’s just supernatural cause and effect
(c)1992 Star Song Records

Songtekstvertaling

De Oude man schudde zijn hoofd en zei:
Wacht even, zoon.
Wil je zeggen dat dit uit de dood komt?
Is het echt gedaan?
Nu ben ik helemaal voor liefde en vrede
Maar je ging te ver.
Ik heb genoeg meegemaakt om het te weten.
Zo is het niet.
Het tart de natuurwetten.
Het verwart de geest van de mens
Het tekent alles wat ik weet.
In de lucht
Als je Jezus echt de dood overwon
Nou, ik weet niet zeker waar ik zou staan
Betekent het dat er een God is die er echt om geeft?
En al die jaren heb ik geleefd alsof hij er niet is.
Ik zei, de liefde van onze Vader voor ons.
Is zo groot dat hij vergooit
Het onbetaalbare bloed van zijn eeuwige Zoon.
De kracht van onze Schepper heeft Christus Jezus uit de dood opgewekt.
Het bewijs is er om te inspecteren.
Het is gewoon bovennatuurlijke oorzaak en gevolg.
De Oude man schoot een blik
Alsof er iets lang in slaap geroerd werd.
Hij staarde naar de zonsondergang.
Lang voordat hij een woord zei
Zou het kunnen dat ik mijn hart zo hard heb gemaakt?
Mijn ogen kunnen niet zien?
De simpele waarheid voor mij
Is dat God van me mag houden?
Het tart de natuurwetten.
Het verwart de geest van de mens
Het trok alles wat ik dacht dat ik wist.
In de lucht
Maar als Jezus echt de dood overwon
Ik weet waar ik wil staan
Het betekent dat er een God is die er echt om geeft.
En ik zou hem alles geven wat ik ben als hij er was.
Ik zei, de liefde van onze Vader voor ons.
Is zo groot dat hij vergooit
Het onbetaalbare bloed van zijn eeuwige Zoon.
De kracht van onze Schepper heeft Christus Jezus uit de dood opgewekt.
Het bewijs is er om te inspecteren.
Het is gewoon bovennatuurlijke oorzaak en gevolg.
Het is gewoon bovennatuurlijke oorzaak en gevolg.
(C) 1992 Star Song Records