Don Francisco — And The Spirit Sings songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "And The Spirit Sings" van Don Francisco.

Songteksten

Feel you’re uncomfortable
Religious tradition descends
No closer to God at the first
Than they are at the end
Expected experiences
Just as the bulletin said
Doctrinely pure
But the words were all empty and dead
And the Spirit grieves
And the Spirit grieves
You can tell its professional
As soon as the service begins
Really is somethin' to see
As they’re packin' 'em in
Exciting performances in music
And gesture and words
Emotions are high
But beneath it all, nothing is stirred
And the Spirit grieves
And the Spirit grieves
You feel like you’re home
When you walk through the living room door
Surrounded by friends
That you love, that you’ve been waitin' for
No leader is seen
But still people give voices to show
All bringing the gifts
That the Spirit has given His own
And led by the Master Himself
Into worship and praise
The Shakina descends
And infolds every heart that is raised!
And the Spirit sings!
And the love of Jesus heals and flows
New life is born and truth is preached
And heard along
And the Spirit sings!
And joy explodes around the throne
And the Spirit sings!
And the Spirit sings!
And the Spirit sings!
And the Spirit sings!
And the Spirit sings!!!
(c)1992 Star Song Records

Songtekstvertaling

Voel dat je je ongemakkelijk voelt.
Religieuze traditie daalt af
Niet dichter bij God in het begin
Dan zijn ze aan het einde
Verwachte ervaringen
Precies zoals in het bulletin stond.
Doctrinair zuiver
Maar de woorden waren allemaal leeg en dood.
En de geest treurt
En de geest treurt
Je kunt het professioneel vertellen.
Zodra de dienst begint
Echt iets om te zien.
Als ze ze inpakken
Spannende muziekvoorstellingen
En gebaren en woorden
Emoties zijn hoog.
Maar onder alles wordt niets geroerd.
En de geest treurt
En de geest treurt
Je voelt alsof je thuis bent.
Als je door de deur van de woonkamer loopt
Omringd door vrienden
Waar je van houdt, waar je op hebt gewacht
Geen leider gezien
Maar toch geven mensen stemmen om te laten zien
Allemaal met de geschenken
Dat de geest zijn eigen
En geleid door de meester zelf
In de aanbidding en de lofprijzing
De Shakina daalt neer.
En ieder opgewekte hart zal tot bloei komen.
En de geest zingt!
En de liefde van Jezus heelt en stroomt
Nieuw leven wordt geboren en de waarheid wordt gepredikt
En hoorde mee
En de geest zingt!
En vreugde explodeert rond de troon
En de geest zingt!
En de geest zingt!
En de geest zingt!
En de geest zingt!
En de geest zingt!!!
(C) 1992 Star Song Records