Distant Lights — Science of It All songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Science of It All" van Distant Lights.

Songteksten

Restless eyes are trapped inside
A cage of self reflection
My senses over analyze
But rarely make a connection
Make it stay
The owning of this temple
Take away
The science of it all
Sacrifice another day
To wasted indecision
There has to be another way
To handle this division
Make it stay
The owning of this temple
Take away
The science of it all
If you keep it inside
You suffocate the air supply
So face the divide
You’re fighting to survive
Make it stay
The owning of this temple
Take away
The science of it all

Songtekstvertaling

Rusteloze ogen zitten vast.
Een kooi van zelfreflectie
Mijn zintuigen over analyseren
Maar zelden een verbinding maken
Zorg dat het blijft.
Het bezit van deze tempel
Wegnemen
De wetenschap van dit alles
Offer een andere dag op.
Aan verspilde besluiteloosheid
Er moet een andere manier zijn.
Om deze afdeling te behandelen
Zorg dat het blijft.
Het bezit van deze tempel
Wegnemen
De wetenschap van dit alles
Als je het binnen houdt
Je verstikt de luchttoevoer.
Dus wees eerlijk.
Je vecht om te overleven.
Zorg dat het blijft.
Het bezit van deze tempel
Wegnemen
De wetenschap van dit alles