Distant Lights — Came and Went songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Came and Went" van Distant Lights.

Songteksten

Seven days till another year
Without you here fades
And I’m on another page
It’s a bitter taste
As I swallow all my expectations
For another day
I’ve got my head against the wall
You came and went
Just like a thief into the night
You know it came as a big surprise
When you threw me aside
Threw me aside
And I blame myself
Cause nobody else can face
The shame that I felt
I’ve got my head against the wall
You came and went
Just like a thief into the night
You know it came as a big surprise
When you threw me aside
Threw me aside
Like a photograph
Frozen since the moment
That you left
Such a fool to think
To think that we would ever
Reconnect
You came and went
Just like a thief into the night
You know it came as a big surprise
When you threw me aside
Threw me aside

Songtekstvertaling

Zeven dagen tot nog een jaar
Zonder jou vervaagt het hier.
En ik zit op een andere pagina
Het is een bittere smaak
Als ik al mijn verwachtingen inslik
Voor een andere dag.
Ik heb mijn hoofd tegen de muur.
Je kwam en ging
Net als een dief in de nacht
Het kwam als een grote verrassing.
Toen je me opzij gooide
Gooide me opzij.
En ik geef mezelf de schuld
Want niemand anders kan het aan.
De schaamte die ik voelde
Ik heb mijn hoofd tegen de muur.
Je kwam en ging
Net als een dief in de nacht
Het kwam als een grote verrassing.
Toen je me opzij gooide
Gooide me opzij.
Als een foto
Bevroren sinds het moment
Dat je wegging
Wat een dwaas om te denken.
Te denken dat we ooit
Verbinden
Je kwam en ging
Net als een dief in de nacht
Het kwam als een grote verrassing.
Toen je me opzij gooide
Gooide me opzij.