Декабрь — Мы songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Мы" van Декабрь.

Songteksten

Как-то мне сегодня душно и хмуро.
Сердце ноет, не находит покоя.
А ночью снилось мне кровавое утро
И сгоревшее широкое поле.

Там дети воют, собираются в стаи,
Смотрят в небо как забитые птицы,
Ждут ответа, почему умирают,
Ищут в панике знакомые лица.

Мы не оставим города свои!
Мы обязательно дойдём!

Нас крепко держат руки нашей земли!
Мы свои песни допоём!

Всюду пляшет запах страха и власти -
Запах зверя всем известной породы.
Он всех сжигает без разбора по масти,
Омывая кровью вечные горы.

Вместо сердца - смесь огня и железа.
Вместо воли - пожелания ада.
Но мы тебя вернём на прежнее место.
Для нашей веры и любви не преграда.

Songtekstvertaling

Ik voel me benauwd en somber vandaag.
Mijn hart doet pijn en vindt geen vrede.
En ' s nachts droomde ik van een bloederige ochtend
En een uitgebrand veld.

Daar huilen kinderen, verzamelen in kuddes.,
Ze kijken naar de hemel als afgeslachte vogels.,
Ze wachten op een antwoord waarom ze sterven.,
Ze kijken in paniek naar bekende gezichten.

We zullen onze steden niet verlaten!
We zullen er zeker komen!

We worden stevig vastgehouden door de handen van ons land!
We maken onze liedjes af.

De geur van angst en macht is overal. -
De geur van een dier van een bekend ras.
Hij verbrandt iedereen zonder onderscheid.,
De eeuwige bergen met bloed wassen.

In plaats van een hart, een mengsel van vuur en ijzer.
In plaats van will, de wensen van de hel.
Maar we brengen je terug waar je was.
Er is geen barrière voor ons geloof en liefde.