Deer Tick — The Curtain songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Curtain" van Deer Tick.

Songteksten

The excuses turn to makeup
And know what man I am
I boast my silly knowledge
And crucify my friends
It’s only looking back
On my crooked footprints
I break myself a promise
Not to do that again
The stage hands are all gone
The curtain still remains
It hides the puppeteer
Oh, pulling on my strings
I could swear I’m in control
I could make a judge convinced
But I know my spirit quit
I don’t wanna be, your bargaining chip
The organ pleases no one
The piano is pulling teeth
The guitar is strung with nothing
And never makes a beep
It’s only now I laugh
While the master takes a break
Who’s counting all those tickets
Who’s drooling on the stage
The sound men are all gone
The curtain still remains
It hides the puppeteer
Oh, pulling on my strings
I could swear I’m in control
I could make a judge convinced
But I know my spirit quit
I don’t wanna be, your bargaining chip
The stage hands are all gone
The curtain still remains
It hides the puppeteer
Pulling on my strings
I could swear I’m in control
I could make a judge convinced
But I know that my spirit quit
I don’t wanna be, your bargaining chip
Your bargaining chip

Songtekstvertaling

De excuses gaan naar make-up.
En weet welke man ik ben
Ik ben trots op mijn domme kennis.
En kruisig mijn vrienden
Het is alleen terugkijken
Op mijn kromme voetafdrukken
Ik verbreek een belofte.
Niet meer doen.
De podiumhanden zijn allemaal weg.
Het gordijn blijft hangen.
Het verbergt de poppenspeler.
Oh, aan mijn touwtjes trekken
Ik zou zweren dat ik de controle heb.
Ik kan een rechter overtuigen
Maar ik weet dat mijn geest gestopt is
Dat wil ik niet zijn, je ruilmiddel.
Het orgel bevalt niemand.
De piano trekt tanden.
De gitaar is gespannen met niets.
En maakt nooit een piep
Het is alleen nu ik lach
Terwijl de meester een pauze neemt
Wie telt al die tickets?
Die kwijlt op het podium
The sound men are all gone
Het gordijn blijft hangen.
Het verbergt de poppenspeler.
Oh, aan mijn touwtjes trekken
Ik zou zweren dat ik de controle heb.
Ik kan een rechter overtuigen
Maar ik weet dat mijn geest gestopt is
Dat wil ik niet zijn, je ruilmiddel.
De podiumhanden zijn allemaal weg.
Het gordijn blijft hangen.
Het verbergt de poppenspeler.
Aan mijn touwtjes trekken
Ik zou zweren dat ik de controle heb.
Ik kan een rechter overtuigen
Maar ik weet dat mijn geest gestopt is
Dat wil ik niet zijn, je ruilmiddel.
Je ruilmiddel