Deals Death — The Separation songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Separation" van Deals Death.

Songteksten

I wipe the dust from my eyes
Start to remember pieces
Of what has become
A strive for order as we die out
No… law
The hunt is on, go to war
We’ll unite again
A fast decline
Lied to, slowly cornered
This is the day
We all face the consequences
They felt, they knew
They always saw it coming
Purity crumbled
Feels like fiction as we cry out
A new creation is upon us
Forceful dominion
The separation
What is one life worth?
A piece of gold or two
Or a drop of water
Left to fight and shatter
In my mind I see reunion
No… law
The hunt is on, go to war
We’ll unite again
Their doctrine is now abandoned
They fled the scene, cowards
A race we’re forced to enter
Feels like fiction as we cry out
No matter how unreal it is
To see you bleed
Though torn apart
What we share will last forever
Why do it come to this?
Where do we go from here?
A new creation is upon us
Forceful dominion
The separation
A new creation is upon us
Forceful dominion
The separation
The separation is now

Songtekstvertaling

Ik veeg het stof van mijn ogen
Begin stukjes te onthouden
Van wat er is geworden
Een streven naar orde als we sterven uit
Nee ... wet
De jacht gaat door, Ga naar de oorlog
We zullen ons weer verenigen.
Een snelle daling
Gelogen, langzaam in het nauw gedreven
Dit is de dag
We zien allemaal de gevolgen onder ogen.
Ze voelden, ze wisten
Ze zagen het altijd aankomen.
Zuiverheid verkruimeld
Voelt als fictie als we schreeuwen
Een nieuwe schepping is op ons af
Krachtige dominion
Scheiding
Wat is één leven waard?
Een paar goudstukken.
Of een druppel water
Links om te vechten en te verbrijzelen
In mijn gedachten zie ik Reünie
Nee ... wet
De jacht gaat door, Ga naar de oorlog
We zullen ons weer verenigen.
Hun doctrine is nu verlaten.
Ze zijn gevlucht, lafaards.
Een race waar we mee moeten doen.
Voelt als fictie als we schreeuwen
Hoe onwerkelijk het ook is
Om je te zien bloeden
Hoewel verscheurd
Wat we delen zal eeuwig duren.
Waarom is het zover gekomen?
Hoe gaan we nu verder?
Een nieuwe schepping is op ons af
Krachtige dominion
Scheiding
Een nieuwe schepping is op ons af
Krachtige dominion
Scheiding
De scheiding is nu