Deadmau5 — Telemiscommunications songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Telemiscommunications" van Deadmau5.

Songteksten

Hey babe, how’s your day been? No, you first
Oh, what? The delay’s quite bad
Yeah, sorry
Where are you? I can’t really hear you
A taxi, distracted…
Anyway, you… you were saying?
Wait, oh, now, they’re waving me over
Can I call you back? Yeah, everything’s fine, why?
Am I? I don’t know why
I probably just need sleep, it’s been a busy week
Sorry, I’ve got to go
Sorry… okay, bye
This is just so unlike us
Cut back to horizontalisms
If we could win just one small touch
Contact versus telemiscommunications
Plan foiled, sirens pass by, kids screaming
The longest public announcement
Reached check-in, finally got through
Running for a flight, shoes off
You’re calling voicemail
In-joke, group laughter
Closing scenes in a meeting
Angel! (Angel!) Why didn’t you tell me?
One second, someone needs directions
Can’t you see I’m on the phone?!
This is just so unlike us
Cut back to horizontalisms
If we could win just one small touch
Contact versus telemiscommunications
So unlike us (Unlike us)
Cut back to horizontalisms
If we could win just one small touch
Contact versus telemiscommunications
Did I tell you I loved you, today?
Did I tell you I loved you, today? Kiss, kiss
Did I tell you I loved you, today?
Did I tell you I loved you, today?
Did I tell you I loved you, today?
Did I tell you I loved you, today? Kiss, kiss
Did I tell you I loved you, today?
Did I tell you I loved you, today?

Songtekstvertaling

Hoe was je dag? Nee, jij eerst.
Oh, wat? De vertraging is erg.
Ja, sorry.
Waar ben je? Ik kan je niet echt horen.
Een taxi, afgeleid.…
Hoe dan ook, je... je zei?
Ze zwaaien met me.
Kan ik je terugbellen? Ja, alles is in orde, waarom?
Is Dat Zo? Ik weet niet waarom.
Ik heb waarschijnlijk slaap nodig, het is een drukke week geweest.
Sorry, ik moet gaan.
Sorry ... oké, dag.
Dit is niets voor ons.
Terug naar horizontaal snijden
Als we maar één klein vleugje konden winnen.
Contact versus telemisccommunicatie
Plan verijdeld, sirenes voorbij, kinderen schreeuwend
De langste publieke aankondiging
Bereikte de check-in, kwam er eindelijk door
Rennen voor een vlucht, schoenen uit
Je belt voicemail.
In-joke, groep gelach
Sluitingsscènes in een vergadering
Angel! (Engel! Waarom heb je me dat niet verteld?
Een seconde, iemand heeft aanwijzingen nodig
Zie je niet dat ik aan de telefoon ben?!
Dit is niets voor ons.
Terug naar horizontaal snijden
Als we maar één klein vleugje konden winnen.
Contact versus telemisccommunicatie
Zo anders dan wij (in tegenstelling tot ons)
Terug naar horizontaal snijden
Als we maar één klein vleugje konden winnen.
Contact versus telemisccommunicatie
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield? Kus, kus
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield? Kus, kus
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?
Heb ik je verteld dat ik vandaag van je hield?