Dead Meadow — Burn the Here and Now songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Burn the Here and Now" van Dead Meadow.

Songteksten

There’s a path through the field
Behind my old home
The house may still stand
I know that field is gone
Memory’s a fire to burn the here and now
A house we build tall just to see burnt down
So I’m holding on to what I know is true
I’m holding on to the truth in you
I’m holding on to you
Out past the town where lamp light goes thin
Stars can shine where dark begins
Souls all tuned to burn within
The night rolling past perfect while it lasts
Words rearrange what I don’t want to change
So I’m holding on to what I know is true
I’m holding on to the truth in you
I’m holding on to you

Songtekstvertaling

Er is een pad door het veld.
Achter mijn oude huis
Het huis kan nog staan
Ik weet dat dat veld weg is.
Het geheugen is een vuur om het hier en nu te verbranden.
Een huis dat we hoog bouwen om afgebrand te zien worden.
Dus IK HOU VAST AAN wat ik weet dat waar is.
Ik hou me vast aan de waarheid in jou.
Ik hou je vast.
Voorbij de stad waar het licht dun wordt
Sterren kunnen schijnen waar het donker begint
Zielen allemaal afgestemd om binnen te branden
De nacht rolt voorbij perfect zolang het duurt
Woorden herschikken wat ik niet wil veranderen
Dus IK HOU VAST AAN wat ik weet dat waar is.
Ik hou me vast aan de waarheid in jou.
Ik hou je vast.