Darrell Evans — A Mighty Fortress songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "A Mighty Fortress" van Darrell Evans.

Songteksten

Those who know Your Name, and Your authority
Look to You for strength, and trust Your sovereignty
Those who seek Your heart, You will not forsake
They will hope in You, and not be ashamed
So we will let Your praise resound
We sing for Your renown
Never failing, a mighty fortress is our God
His will prevailing, a mighty fortress is our God
We stand in awe, a mighty fortress is our God
Bridge:
Mighty to save, mighty to cover
Mighty to heal, to cleanse and deliver

Songtekstvertaling

Zij die uw naam en uw gezag kennen
Kijk naar je voor kracht en vertrouw op je soevereiniteit.
Zij die je hart zoeken, zullen je niet in de steek laten.
Zij zullen op jou hopen en zich niet schamen.
Dus we zullen uw lof laten horen
Wij zingen voor uw roem
Nooit falen, een machtige vesting is onze God
Zijn wil overheerst, een machtige vesting is onze God
We staan vol ontzag, een machtige vesting is onze God
Brug:
Machtig om te redden, machtig om te bedekken
Machtig om te genezen, te reinigen en te leveren