Dara Maclean — Step Into The Light songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Step Into The Light" van Dara Maclean.

Songteksten

It bends you, breaks you
Takes you where you don’t want to go
So what did it cost you when you gave that piece
Inside your heart to feel like you belong
Hey, hey, hey, shackled by the shame
But love can break the chains
Step into the light
Open up your eyes
It’s already done, He’s already won the fight
What we really need, good news is, it’s free
All we have to do is step into the light
I’ve been love hungry, always trying to fill the void
And it leaves you wanting more
But when it’s real, you feel it reach inside your heart
It only restores
Hey, hey, hey, I’m so tired of trying
Gonna let grace be like sunlight shining
The light
Can you feel it, can you feel it
Pouring down on us
No more darkness, can you see it
We’re walking in the light, the light of love
Yes we are, come on, come on
Step into the light
Open up your eyes
It’s already done, He’s already won the fight
What we really need, good news is it’s free
All we have to do is step into it
All we have to do is
It’s for me and you
It’s simple, but it’s true
Just step into the light

Songtekstvertaling

Het buigt je, breekt je
Brengt je waar je niet heen wilt.
Wat kostte het je toen je dat stuk gaf?
In je hart om te voelen alsof je erbij hoort
Hey, hey, hey, geboeid door de schaamte
Maar liefde kan de ketenen breken
Stap in het licht
Doe je ogen Open.
Het is al gebeurd, hij heeft het gevecht al gewonnen.
Wat we echt nodig hebben, goed nieuws is, het is gratis
We hoeven alleen maar in het licht te stappen.
Ik heb honger, ik probeer altijd de leegte te vullen.
En het laat je meer willen
Maar als het echt is, voel je dat het in je hart reikt.
Het herstelt alleen
Hey, hey, hey, Ik ben zo moe van het proberen
Laat grace zijn als zonlicht schijnen
Licht
Voel je het, voel je het?
Over ons heen gieten
Geen duisternis meer, zie je het?
We lopen in het licht, het licht van de liefde
Ja, dat zijn we, Kom op, Kom op
Stap in het licht
Doe je ogen Open.
Het is al gebeurd, hij heeft het gevecht al gewonnen.
Wat we echt nodig hebben, goed nieuws is dat het gratis is.
We hoeven er alleen maar in te stappen.
Het enige wat we moeten doen is
Het is voor jou en mij.
Het is simpel, maar het is waar.
Stap gewoon in het licht.