Dara Maclean — I Belong With You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Belong With You" van Dara Maclean.

Songteksten

I was looking for the real thing
I was craving something tangible
But the truth is I was searching
Somewhere love don’t ever like to go
You found me huddled in the shadows
Somewhere I thought that You would never be
But the truth is You were chasing
Chasing me down
Never stopped ‘til I was free
Now I run to Your arms
They won’t let go of me
When it’s good, when it’s bad, You’re all that I need
Your love is the place that I go
The open door at the end of the road
You’re all I’ll ever need, my only guarantee
I know I’m home
‘Cause You go to the ends of the earth
You never stop, never call off the search
Your love is real, Your love is strong
You own my heart and I belong with You
There’s a reason I believe it
People change when they get touched by You
I’ve been affected by the power of Your love
What You’ve done to me is proof
So I will run to Your arms
They won’t let go of me
When it’s good, when it’s bad, You’re all that I need
Nobody else but you
You’re the only one who won’t give up
And I know I belong with You
Your love
It’s all I’ll ever need, my only guarantee
I know I’m home
You go to the ends of the earth
You never stop, never call off the search
Your love is real, Your love is strong
You own my heart and I belong with You
With You, I belong with You, with You

Songtekstvertaling

Ik zocht het echte werk.
Ik verlangde naar iets tastbaars.
Maar de waarheid is dat ik aan het zoeken was.
Ergens waar liefde nooit wil gaan
Je vond me in de schaduw.
Ergens waar ik dacht dat je nooit zou zijn
Maar de waarheid is dat je op jacht was.
Me achterna zitten
Nooit gestopt tot ik vrij was.
Nu ren ik naar je armen.
Ze laten me niet los.
Als het goed is, als het slecht is, ben jij alles wat ik nodig heb.
Jouw liefde is de plek waar ik heen ga
De open deur aan het einde van de weg
Jij bent alles wat ik ooit nodig heb, mijn enige garantie
Ik weet dat ik thuis ben.
Want je gaat naar het einde van de aarde
Je stopt nooit, stopt nooit met zoeken.
Je liefde is echt, je liefde is sterk
Je bezit mijn hart en ik hoor bij jou
Er is een reden waarom ik het geloof.
Mensen veranderen als ze door jou worden aangeraakt.
Ik ben beïnvloed door de kracht van jouw liefde.
Wat je me hebt aangedaan is bewijs.
Dus ik ren naar je armen
Ze laten me niet los.
Als het goed is, als het slecht is, ben jij alles wat ik nodig heb.
Niemand anders dan jij.
Jij bent de enige die niet opgeeft.
En ik weet dat ik bij jou hoor
Jouw liefde
Het is alles wat ik ooit nodig zal hebben, mijn enige garantie
Ik weet dat ik thuis ben.
Je gaat naar het einde van de aarde
Je stopt nooit, stopt nooit met zoeken.
Je liefde is echt, je liefde is sterk
Je bezit mijn hart en ik hoor bij jou
Met jou, hoor ik bij jou, bij jou