Dara Maclean — Good Enough songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Good Enough" van Dara Maclean.

Songteksten

I got to keep my head up one more day and get by
Look perfect on the outside
But I’m dying on the inside
I could work so hard, slave the day away
But end up broke tryin' to find my place
In my attempt to prove I’m worthy
But it’s already done
So I won’t spend my whole life
Paying my own price
Tryin' to be good enough
I’m gonna just let You love me
Finally see me the way You see
I’m believing Your grace is enough for me
Thank God I don’t have to hold on with my own strength
I’m not the one who saved me
So I’m trusting You completely
‘Cause the best in me is only You
I run out, but You come through
Now I’m never looking back, You don’t see the past
All You see is I’m forgiven
If You said it, I believe it
If You did it, it’s completed
Ooh
I was hurting, You were healer
I was broken, You’re redeemer
So I won’t spend my whole life
Paying my own price
Tryin' to be good enough
Your grace is enough, it’s enough for me

Songtekstvertaling

Ik moet mijn hoofd nog één dag omhoog houden en rondkomen.
Zie er perfect uit aan de buitenkant
Maar ik sterf van binnen.
Ik kan zo hard werken, de hele dag door werken.
Maar uiteindelijk Blut op zoek naar mijn plek
In mijn poging om te bewijzen dat ik waardig ben
Maar het is al gebeurd.
Dus Ik zal niet mijn hele leven doorbrengen
Mijn eigen prijs betalen
Ik probeer goed genoeg te zijn.
Ik laat je gewoon van me houden.
Zie me eindelijk zoals je me ziet
Ik geloof dat uwe genade genoeg is voor mij.
Godzijdank hoef ik het niet vol te houden met mijn eigen kracht.
Ik ben niet degene die me gered heeft.
Dus ik vertrouw je volledig.
Want het beste in mij ben jij alleen
Ik ben op, maar jij komt door
Nu kijk ik nooit meer terug, je ziet het verleden niet
Alles wat je ziet is dat ik vergeven ben.
Als je het zegt, Geloof ik het.
Als je het gedaan hebt, is het klaar.
Ooh
Ik had pijn, jij was genezer.
Ik was gebroken, jij bent Verlosser.
Dus Ik zal niet mijn hele leven doorbrengen
Mijn eigen prijs betalen
Ik probeer goed genoeg te zijn.
Uwe genade is genoeg, het is genoeg voor mij.