Dara Maclean — Blameless songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Blameless" van Dara Maclean.

Songteksten

What manner of love is this
That You would lay down Your life
You paid the price, the sacrifice for redemption
Now I am determined to know
Christ and Him crucified
Now alive and the power in me is You
Now blameless, You call me Holy
I’ve been forgiven, You call me righteous and free
Now spotless, You call me worthy
I am Your child, You call me chosen
I’m Yours, I am Yours
I will boldly come
Running straight to the One
Singing over me
Your songs of salvation
No one can take this from me
I’m a child that You name free
Nothing will separate us
I’m held by You
Oh I know, oh I know I’m
I am Yours, I am Yours, I am Yours
And I am Yours, I am Yours, I am Yours
I am Yours, yes I am, yes I am

Songtekstvertaling

Wat is dit voor liefde?
Dat je je leven zou geven
Jij betaalde de prijs, het offer voor verlossing.
Nu ben ik vastbesloten om te weten
Christus en Hem gekruisigd
Nu levend en de kracht in mij ben jij
Zonder schuld noem je me Heilig.
Ik ben vergeven, je noemt me rechtvaardig en vrij
Nu vlekkeloos, noem je me waardig
Ik ben jouw kind, jij noemt mij uitverkoren.
Ik ben van jou, Ik ben van jou.
Ik zal dapper komen.
Recht naar de ene
Zingen over mij
Uw liederen des Heils
Niemand kan me dit afnemen.
Ik ben een kind dat je vrij noemt.
Niets zal ons scheiden.
Ik word vastgehouden door jou.
Ik weet het.
Ik ben van jou, Ik ben van jou, Ik ben van jou.
En ik ben van jou, Ik ben van jou, Ik ben van jou
Ik ben van jou, ja ik ben, ja ik ben