Daniel Romano — Just Between You And Me songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Just Between You And Me" van Daniel Romano.

Songteksten

You said let’s go away
And leave our worries behind us
You took me from my sorrow
And you treat me with kindness
Because I wanna be the one
Always by your side
And I’ll pray the truth won’t stay
But I’m always reminded
This problem just between you and me
There’s the man who gave you that ring
Just between you and me
There’s a house and a baby
And they need
The love you’ve been giving to me
Yes all that’s just between you and me
Today we took the train
And left our worries behind us
We held each other close
In our true love’s sweet blindness
Cause I wanna be the one
Always by your side
And I pray they stay away
But I know they’re gonna find us
Cause darling just between me and you
There’s the woman you gave your ring to
Just between me and you
There’s a baby so blue
And he needs
The love I’ve been giving to you
But all that’s just between
All that’s just between
Yes all that’s just between me and you

Songtekstvertaling

Je zei dat we weg moesten gaan.
En onze zorgen achter ons laten
Je nam me weg uit mijn verdriet.
En je behandelt me met vriendelijkheid
Omdat ik degene wil zijn
Altijd aan je zijde
En ik bid dat de waarheid niet blijft
Maar ik word er altijd aan herinnerd
Dit probleem tussen jou en mij
Daar is de man die je die ring gaf.
Even onder ons.
Er is een huis en een baby.
En ze hebben
De liefde die je me gaf
Ja, dat blijft tussen ons.
Vandaag namen we de trein.
En liet onze zorgen achter ons
We hielden elkaar dicht bij elkaar.
In onze ware liefde ' s zoete blindheid
Want Ik wil degene zijn
Altijd aan je zijde
En ik bid dat ze wegblijven.
Maar ik weet dat ze ons zullen vinden.
Want schat, tussen jou en mij
Daar is de vrouw aan wie je je ring gaf.
Even onder ons.
Er is een baby zo blauw
En hij heeft
De liefde die ik je heb gegeven
Maar dat is alleen tussen
Dat is alleen maar tussen
Ja, dat is tussen jou en mij.