Daniel Romano — Chicken Bill songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Chicken Bill" van Daniel Romano.

Songteksten

Well I was born in a small border town
And I left home at a young age and headed on down
And I started walking
Following a white line
I was on the side of a wild rush end freeway
With one pair of clothes and nothing else to my name
When a lorry would pass I would pick myself up with
A new coat of grit and a fresh layer of dust
I was dirty, fully covered
And just when the dirt started stinging my eyes
And I couldn’t decide the ground from the sky
A man pulled over and offered a ride
So I took it, I ran right over
And I got in his truck and sat perfectly still
And he said ‘I just gotta stop off at the mill'
I said ‘You can take me wherever you will'
And I asked him ‘What do they call you?'
And he answered ‘Chicken Bill, they call me Chicken Bill'
Well, on account of the dirt he thought I was a man
And he reached out his mint and he shook my filthy hand
He said ‘Boy, I got me a farm ‘round the bend
And I could sure use the help if you got time to land
Catching chickens, chopping their head off, locking them up'
All right, run around
So I worked for old Bill and his beautiful wife
Who would cook up a chicken for us every night
And just when I thought everything was alright
He sat me down, he said ‘I'm skipping town
Going… around'
And I said ‘How could you live such a woman behind?'
Then the look on his face helped me open my eyes
And for the first time I saw Chicken Bill’s other side
He sat down beside me, all nervous and shy
And he told me the real story of Chicken Bill

Songtekstvertaling

Ik ben geboren in een klein grensstadje.
En ik verliet het huis op jonge leeftijd en ging naar beneden
En ik begon te lopen
Een witte lijn volgen
Ik stond aan de kant van een wilde rush end snelweg.
Met één paar kleren en niets anders op mijn naam.
Als een vrachtwagen voorbij zou komen, zou ik mezelf oppakken met
Een nieuwe laag gruis en een verse laag stof
Ik was vies, volledig bedekt.
En net toen het vuil begon te prikken in mijn ogen
En ik kon niet beslissen over de grond Vanuit de lucht
Een man stopte en bood een lift aan.
Dus ik nam het, Ik Rende recht over
En ik stapte in zijn truck en zat stil.
En hij zei: 'Ik moet even bij de molen langs.'
Ik zei: "Je kunt me brengen waar je wilt."
En ik vroeg hem: 'hoe noemen ze jou?'
En hij antwoordde: "Chicken Bill, ze noemen me Chicken Bill"
Hij dacht dat ik een man was.
En hij stak zijn munt uit en Hij schudde mijn smerige hand
Hij zei: "Jongen, ik heb een boerderij in de bocht
En ik kan de hulp gebruiken als je tijd hebt om te landen.
Kippen vangen, hun hoofd afhakken, ze opsluiten.
Oké, loop maar rond.
Dus ik werkte voor old Bill en zijn mooie vrouw.
Wie kookt er elke avond een kip voor ons?
En net toen ik dacht dat alles in orde was
Hij zette me neer en zei: 'Ik ga de stad uit.
Ik ga ... rond.
En ik zei: 'Hoe kun je zo' n vrouw achter je laten?'
Toen hielp de blik op zijn gezicht me mijn ogen te openen.
En voor het eerst zag ik Chicken bills andere kant.
Hij zat naast me, nerveus en verlegen.
En hij vertelde me het echte verhaal van Chicken Bill.