Curtis Stigers — To Be Loved songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "To Be Loved" van Curtis Stigers.

Songteksten

Mind your manners, watch your weight
Be a good boy, just behave
What’s wrong with you?
Settle down, keep your two feet on the ground
Sit up straight, stand up tall
Never falter, never fall
Stay in school, make the grade
Never fail and never fade
Be a hero, be a star
Anything but what you are
Find a girl to possess
Always pay, pursue, protect
Be the master, be a slave
Work your ass into an early grave
But you deserve to be loved
You deserve something real
Time to heal
Time to feel
Daddy’s favorite little girl
Dress up in your mommas pearls
Serve us breakfast in his bed
Heard a little kiss on the forehead
You are sugar, you are spice
You are growing up so nice
Paint your nails, paint your face
Paint around the empty space
Find a man that can provide
Try and fill the hole inside
With a family and a home
Tell yourself you’re not alone
Keep your memories of yourself
In a shoe box on a closet shelf
But you deserve to be loved
You deserve something real
Time to heal
Time to feel
You deserve to be You deserve to be loved
You deserve something real
Time to heal
Time to feel
You deserve to be loved
You deserve to be loved
You deserve to be loved

Songtekstvertaling

Let op je manieren, let op je gewicht.
Gedraag je.
Wat is er mis met jou?
Rustig aan, hou je voeten op de grond.
Rechtop zitten, rechtop staan.
Nooit wankelen, nooit vallen
Blijf op school, haal het cijfer
Nooit falen en nooit vervagen
Wees een held, wees een ster
Alles behalve wat je bent.
Zoek een meisje om te bezitten
Altijd betalen, achtervolgen, beschermen
Wees de meester, wees een slaaf
Werk je in een vroeg graf.
Maar je verdient het om bemind te worden.
Je verdient iets echts.
Tijd om te genezen
Tijd om te voelen
Papa ' s favoriete kleine meid
Kleed je om in je parels.
Serveer ons ontbijt in zijn bed.
Ik hoorde een kusje op het voorhoofd.
Jij bent suiker, jij bent spice
Je wordt zo mooi.
Lak je nagels, lak je gezicht
Verf rond de lege ruimte
Zoek een man die kan voorzien
Probeer het gat binnen te vullen.
Met een gezin en een thuis
Zeg tegen jezelf dat je niet alleen bent.
Bewaar je herinneringen aan jezelf.
In een schoenendoos op een kastplank.
Maar je verdient het om bemind te worden.
Je verdient iets echts.
Tijd om te genezen
Tijd om te voelen
Je verdient het om lief te hebben.
Je verdient iets echts.
Tijd om te genezen
Tijd om te voelen
Je verdient het om bemind te worden.
Je verdient het om bemind te worden.
Je verdient het om bemind te worden.