Crying — Rat Baby songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Rat Baby" van Crying.

Songteksten

Living in the same boxes of hand-me-downs
Is getting old, plus you’re chubbier now
Little girl, learn to throw some things away
Learn to make new space
Shuffling years of catharsis and Spanish notes
Library fines, and each letter Dad wrote
Where’s the formula for separating waste
From what can remain?
I’m forgetting everything, slowly
Don’t tell me I’m the only one who can’t
Remember high school lunch
And if this is the pace at which I’m going
What’ll be left of me when I’m 51?

Songtekstvertaling

Leven in dezelfde dozen met afdankertjes
Wordt Oud, en je bent nu dikker.
Kleine meid, leer wat dingen weg te gooien.
Leer nieuwe ruimte te maken
Schuddende jaren van catharsis en Spaanse noten
Bibliotheekboetes, en elke brief die pa schreef
Waar is de formule voor het scheiden van afval
Van wat kan er overblijven?
Ik vergeet alles, langzaam.
Zeg me niet dat ik de enige ben die dat niet kan.
Denk aan de lunch op de middelbare school.
En als dit het tempo is waarop ik ga
Wat blijft er van me over als ik 51 ben?