Crying — ES songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "ES" van Crying.

Songteksten

How does the world perceive me perceiving myself?
All I care to do is sip on beer and chocolate milk
I’m frightened more than usual, lately
I do not translate into «one of the boys»
«Lotus flower» or «chinita»
I’m just ES
I’d probably rather nap than wonder, restlessly:
Will you ever be impressed by me?
Mom doesn’t think I fit into the darling archetype
But that’s an ancient pair of jeans
And my thighs are crafted holy rolling thunder
Forget the numbers, forget the numbers please
Every goddamn family reunion
Someone’s got something to say
How did you become this way?
As if I’ve made a mistake
Meanwhile, they’ve slaughtered the cake

Songtekstvertaling

Hoe ziet de wereld dat ik mezelf waarneem?
Het enige wat Ik wil is drinken op bier en chocolademelk.
Ik ben de laatste tijd meer bang dan anders.
Ik vertaal niet in " een van de jongens»
"Lotusbloem" of " chinita»
Ik ben gewoon ES
Ik doe waarschijnlijk liever een dutje dan me af te vragen, rusteloos:
Zal je ooit onder de indruk van me zijn?
Mam denkt niet dat ik in het lieve archetype pas.
Maar dat is een oude spijkerbroek.
En mijn dijen zijn gemaakt holy rolling thunder
Vergeet de nummers, vergeet de nummers alsjeblieft.
Elke verdomde familiereünie
Iemand heeft iets te zeggen.
Hoe ben je zo geworden?
Alsof ik een fout heb gemaakt.
Ondertussen hebben ze de taart afgeslacht.