Conejo — I Bring the Spirits songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Bring the Spirits" van Conejo.

Songteksten

I Stay In The Cut
Making Felony Music
It’s Dark And It’s Bad
But The Neighborhood Choose It
Refuse It
And I’m Bound To Lose It
Cause This My Life
This The Way I Do’s It
I Rolls Up
To My Guilty Conscience
I Brain Storm Raps
While I Go Through A Sack
Of Yesca
I Work Hard Play Hard
I Know You Heard Of Me
Ese Where Ever You Are
I Been Around The Block
A Couple Of Times
It’s Brand New Bitches
Every Month On Mines
You Can’t Stop Me
Cause I’m Down For The Grind
Walking Out The Temazkal
Sacrificing For Mine
I Bring The Static
Right To Your Address
Some Say I’m Wrong
Scientifical Madness
The Atlas
Know My Sinister Tunes
Homie Ain’t No Holding Back
With This Criminal Crew
I Bring The Spirits
To The Table
They Say Who Calling?
It’s The Felony Label
Conejo
Is Conducting The Seance
It’s All Under Control
For The Moment No Chaos
The Spirits
All Are Here
And I’m A Make Em Move
Like A Puppeteer
Every Year
I Come Out The Victor
Crushing Muthafuckers
Like A Boa Constrictor
Hit The Floor
When I Kick In Doors
Cause This Fucken 211
Could Turn In To More
Here We Go
Your Pockets Under Construction
Take Your Money — Take Your Dope
And Leaving You Broke
The Red Carpet
When I Make An Appearance
Homie Top Floor Suite
Zone Out To The Beat
A Drum Of War
When I Get Lifted
It’s Nothing To A Harpy
Cause A Harpy Wicked
And This Is
A World Class Fix
Coming Straight From A Pedaso
Of Heroin Bitch
That’s An Onza
Oz. Of Tar
Spellbound Enemigas
Ain’t Knowing My Car
So Who Killing Who?
When The Lyricist Fatal
This A Dedication
To All You Haters
Don’t Get Caught Up
In The Park Alone
Cause Fugitive G Rabbs
Put The Gat To Your Dome
I Bring The Spirits
To The Table
They Say Who Calling?
It’s The Felony Label
Conejo
Is Conducting The Seance
It’s All Under Control
For The Moment No Chaos

Songtekstvertaling

Ik Blijf In De Snee.
Misdaadmuziek Maken
Het is donker en slecht
Maar De Buurt Kiest Ervoor.
Weiger Het.
En Ik zal het verliezen.
Want Dit Is Mijn Leven
Zo doe ik het.
Ik Rolt Op.
Op Mijn Geweten.
I Brain Storm Raps
Terwijl Ik Door Een Zak Ga
Van Yesca
Ik Werk Hard Speel Hard
Ik Weet Dat Je Van Me Gehoord Hebt.
Ese Waar Je Ook Bent
Ik Ben Een Blokje Om Geweest.
Een Paar Keer.
Het zijn gloednieuwe teven.
Elke Maand Op Mijnen
Je kunt Me niet tegenhouden.
Want ik ben voor de sleur.
Wandelen Uit De Temazkal
Opofferen Voor De Mijne
Ik Breng De Ruis
Recht Op Uw Adres
Sommigen zeggen dat ik het mis heb.
Wetenschappelijke Waanzin
Atlas
Ken Mijn Sinistere Melodieën
Homie houdt zich niet in.
Met Deze Criminele Bende
Ik Breng De Geesten
Naar De Tafel
Zeggen Ze Wie Er Belt?
Het is het misdrijf Label.
Conejo
Leidt De Seance
Alles is onder controle.
Voorlopig Geen Chaos.
geest
Ze Zijn Er Allemaal.
En ik ben een Make Em Move
Als Een Poppenspeler
jaarlijks
Ik Kom Uit De Overwinnaar
Verbrijzelde Schoffels
Als Een Boa Constrictor
Op De Grond.
Als Ik Deuren Intrap
Want Deze Fucken 211
Kan Naar Meer
Daar Gaan We.
Uw Zakken In Aanbouw
Neem Je Geld — Neem Je Dope
En Je Blut Achterlaten
De Rode Loper
Als Ik Een Verschijning Maak
Homie Bovenste Verdieping Suite
Zone Uit Naar De Beat
Een Trommel Van Oorlog
Als Ik Word Opgetild
Het is niets voor een harpij.
♪ Cause A Harpy Wicked ♪
En Dit Is
Een Fix Van Wereldklasse
Komt Rechtstreeks Van Een Pedaso
Van Een Heroïnehoer.
Dat is een Onza.
Oz. Van Teer
Spellbound Enemigas
Ik ken mijn auto niet.
Wie Vermoordt Wie?
Wanneer De Lyricist Fataal
Dit Is Een Toewijding
Aan Alle Haters.
Laat je niet meeslepen.
Alleen In Het Park
Voortvluchtige G Rabbs Veroorzaken
Zet De Kogel Tegen Je Koepel.
Ik Breng De Geesten
Naar De Tafel
Zeggen Ze Wie Er Belt?
Het is het misdrijf Label.
Conejo
Leidt De Seance
Alles is onder controle.
Voorlopig Geen Chaos.