Conejo — Endangered Species songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Endangered Species" van Conejo.

Songteksten

Yeah shit is hot out there
All kinds of indictment
These mothafuckers been using drones
Watching shit from the sky
Believe that
That’s some real shit
When I first got on
Nothing really was there
The ones that had done it
No longer could run it
It’s not a diss
There was a new generation
Knocking at the door
With that gang conversation
Trouble followed
Tips were hallow
Ese young bald high
Homie speaking in calo
Es cuando caigo
With that city of angels
In front of thee impala
Squatting down at an angle
My underground buzz
Went across state lines
Everyone had a spot
I was securing mine
It was certain
Angel of death had arrived
And I ain’t going out
I was built to survive
C-Loco strived
To be among the elite
But all that I seen
Was hate and deceit
They gave a title
And a category
Some felt ashamed
Said they wasn’t the same
Endangered species
Here recounting events
About the music
That we make
And What it represents
A Supplement
To what you already know
Historically they facts
Homie showing growth
Endangered species
Is what they call me
I’m a old time gangster
With the sub machine Tommy
Nothing can calm me
Cause I’m about to go off
Isn’t it what they expect
From C-Loco the boss
The times are changing
Some have come and gone
I’ve collabed the best
Legendary songs
And achievement
A piece of work
And at the same fuckin time
I was doing my dirt
Como yo
That’s something hard to find
A poet from the block
Street state of mind
I’ve been signed to myself
A couple of times
Top lyrical assassin
When I’m on my grind
I’m your number one pick
Even though we at odds
And everything I do
Is in the hands of the gods
My intent
They know it all
For one of us to make it
Have a plaque on their wall
I’ve hit up walls
With roll calls of names
I wanna cut a record
And feature the same
All my homeboys
In this thing of ours
Reunited for a cause
Thank you for thee applause
Endangered species
Here recounting events
About the music
That we make
And What it represents
A Supplement
To what you already know
Historically they facts
Homie showing growth
Endangered species
Is what they call me
I’m a old time gangster
With the sub machine Tommy
Nothing can calm me
Cause I’m about to go off
Isn’t it what they expect
From C-Loco the boss
They memorize my lines
They like what they hear
I put the pedal to the medal
When I talk about fear
No sleep though
Cause paper is calling
They ain’t on my level
So their sales keep falling
I proceed
To smoke my spliff
West side low bottoms
On some gangster shit
I make noise
It’s like I’m dead and alive
Ese no where to be seen
But I open your eyes
Over the stove
Ese the crack is cooking
Two dead bodies
From the disco shooting
Soul token
As the story unfold
Ese everything that glitter
Ain’t made in gold
In these concrete jungle
Need stamina
Cause C-Rock lethal
And he’ll damage ya
They say I’m lost
But I beg to differ
7 albums last year
Trukos come through swifter
Endangered species
Here recounting events
About the music
That we make
And What it represents
A Supplement
To what you already know
Historically they facts
Homie showing growth
Endangered species
Is what they call me
I’m a old time gangster
With the sub machine Tommy
Nothing can calm me
Cause I’m about to go off
Isn’t it what they expect
From C-Loco the boss
There’s no telling
How much longer Ima make it
One things for damn sure
Ima stay on for as long as I can
Que mas me queda?
Si no es esto
No es nada
Musicia asesina

Songtekstvertaling

Ja, Het is heet daarbuiten.
Allerlei aanklachten
Deze mothafuckers hebben drones gebruikt.
Kijken naar stront vanuit de lucht
Geloven
Dat is echt klote.
Toen ik voor het eerst op
Er was niets echt.
Degenen die het gedaan hadden.
Ik kon het niet meer runnen.
Het is geen diss.
Er was een nieuwe generatie
Op de deur kloppen
Met dat bendegesprek.
Problemen gevolgd
De fooien waren heilig.
Ese young bald high
Homie spreekt in calo.
Es cuando caigo
Met die stad van engelen
Voor u impala
Gehurkt onder een hoek
Mijn ondergrondse buzz
Ging over staatslijnen
Iedereen had een plekje.
Ik was de mijne aan het beveiligen.
Het was zeker
De engel des doods was gearriveerd.
En ik ga niet uit.
Ik ben gebouwd om te overleven.
C-Loco streefde
Om tot de elite te behoren
Maar alles wat ik zag
Was haat en bedrog
Ze gaven een titel.
En een categorie
Sommigen schaamde zich.
Ze zeiden dat ze niet hetzelfde waren.
Bedreigde diersoorten
Hier een overzicht van de gebeurtenissen
Over de muziek
Dat we maken
En wat het vertegenwoordigt
supplement
Naar wat je al weet.
Historisch gezien zijn de feiten
Homie met groei
Bedreigde diersoorten
Is hoe ze me noemen
Ik ben een oude gangster.
Met de sub machine Tommy
Niets kan me kalmeren.
Want ik sta op het punt af te gaan.
Is het niet wat ze verwachten?
Van C-Loco De Baas
De tijden veranderen.
Sommigen zijn gekomen en gegaan.
Ik heb het beste samengewerkt.
Legendarische liedjes
En prestatie
Een stukje werk
En tegelijkertijd ...
Ik deed mijn vuile werk.
Como yo
Dat is moeilijk te vinden.
Een dichter uit het blok
Gemoedstoestand op straat
Ik ben voor mezelf getekend.
Een paar keer.
Top Lyrical assassin
Als ik aan het werk ben
Ik ben je nummer één keuze.
Ook al staan we op gespannen voet.
En alles wat ik doe
Is in de handen van de goden
Mijn bedoeling
Ze weten alles.
Dat een van ons het haalt.
Heb een plaquette op hun muur
Ik heb muren geraakt.
Met roll calls of names
Ik wil een plaat maken.
En hetzelfde
Al mijn vrienden
In dit ding van ons
Herenigd voor een doel
Dank u voor het applaus.
Bedreigde diersoorten
Hier een overzicht van de gebeurtenissen
Over de muziek
Dat we maken
En wat het vertegenwoordigt
supplement
Naar wat je al weet.
Historisch gezien zijn de feiten
Homie met groei
Bedreigde diersoorten
Is hoe ze me noemen
Ik ben een oude gangster.
Met de sub machine Tommy
Niets kan me kalmeren.
Want ik sta op het punt af te gaan.
Is het niet wat ze verwachten?
Van C-Loco De Baas
Ze onthouden mijn tekst.
Ze houden van wat ze horen.
Ik heb de pedaal op de medaille gezet.
Als ik over angst praat
Maar geen slaap.
Want papier roept
Ze zitten niet op mijn niveau.
Dus hun verkoop blijft dalen
Ik ga verder.
Om mijn joint te roken
West side low bottoms
Op gangstergedoe.
Ik maak lawaai
Het is alsof ik dood en levend ben.
Ese no where to be seen
Maar ik open je ogen
Over het fornuis
De scheur kookt.
Twee lijken.
Van de disco schietpartij
Soul token
Als het verhaal zich ontvouwt
Haal alles wat glittert.
Niet in goud gemaakt
In deze betonnen jungle
Ik heb uithoudingsvermogen nodig.
Cause C-Rock lethal
En hij zal je beschadigen.
Ze zeggen dat ik verdwaald ben.
Maar ik ben het er niet mee eens.
7 albums vorig jaar
Trukos komen via swifter.
Bedreigde diersoorten
Hier een overzicht van de gebeurtenissen
Over de muziek
Dat we maken
En wat het vertegenwoordigt
supplement
Naar wat je al weet.
Historisch gezien zijn de feiten
Homie met groei
Bedreigde diersoorten
Is hoe ze me noemen
Ik ben een oude gangster.
Met de sub machine Tommy
Niets kan me kalmeren.
Want ik sta op het punt af te gaan.
Is het niet wat ze verwachten?
Van C-Loco De Baas
Geen idee.
Hoe lang duurt het nog?
Eén ding is zeker.
Ima blijf zolang ik kan.
Que mas me Qaeda?
Si no es esto
No es nada
Musicia asesina