Club Hoy — Walk Away songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Walk Away" van Club Hoy.

Songteksten

I ran into Cathy in a health food store
I hadn’t seen Cathy for a year or more
And she was looking tired at half-past three
Wasn’t the Cathy it used to be
«Monday through to Wednesday, I handle cash
Thursday through to Sunday, I get smashed
I earned enough money to buy the stuff»
«Cathy,» I said, «I've heard enough»
Walk away from home
Walk away from home
Walk away, from home
«Remember those holidays by the beach
When our parents gave us sixty dollars each?
And we stood like pilgrims on the top of a cliff
The salt sea spray made my skin stiff
I haven’t seen the coast since I moved into town
Guess it’s the kind of life I’m living now
Sometimes I wish I could get away»
«Cathy,» I said, «Who's making you stay?»
Walk away from home
Walk away from home
Walk away, from home
«So, who’s this guy you’re living with now?
A little while back you turned him down»
«If I tell you, don’t think less of me
I’m living with him because it’s… rent-free»
Cathy’s eyes were pink like scars
«Sometimes I think I’m living too fast»
«Cathy,» I said, «I have no sympathy
Look up masochism in the dictionary»
Walk away from home
Walk away from home
Walk away, from home
Walk away
Walk away
Walk away from what you know

Songtekstvertaling

Ik kwam Cathy tegen in een gezondheidswinkel.
Ik had Cathy al een jaar niet gezien.
En ze zag er moe uit om half vier.
Was het niet de Cathy die het was?
"Maandag tot en met woensdag, ik handel contant
Van donderdag tot en met zondag word ik dronken.
Ik heb genoeg geld verdiend om het spul te kopen.»
"Cathy, "zei ik," Ik heb genoeg gehoord»
Loop weg van huis
Loop weg van huis
Loop weg, van huis
"Denk aan die vakantie aan het strand
Toen onze ouders ons elk zestig dollar gaven?
En we stonden als pelgrims op de top van een klif
De Zoutzee spray maakte mijn huid stijf
Ik heb de kust niet meer gezien sinds ik hier woon.
Ik denk dat het het soort leven is dat ik nu leef.
Soms wou ik dat ik weg kon.»
"Cathy, "zei ik," wie laat je blijven?»
Loop weg van huis
Loop weg van huis
Loop weg, van huis
"Dus, wie is die kerel waar je nu mee samenwoont?
Een tijdje terug wees je hem af.»
"Als ik het je vertel, denk dan niet minder aan mij
Ik woon bij hem omdat het gratis is.»
Cathy ' s ogen waren roze als littekens.
"Soms denk ik dat ik te snel leef»
"Cathy," zei ik, " Ik heb geen sympathie
Zoek Masochisme op in het woordenboek.»
Loop weg van huis
Loop weg van huis
Loop weg, van huis
Weglopen
Weglopen
Loop weg van wat je weet.