Club Hoy — Give to Me songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Give to Me" van Club Hoy.

Songteksten

Oh-ho, give me a life
That I can be proud of
And give me the things
That I’ve always dreamed of
And give to me, give to me
Everything that I need
And give me your hand, don’t try to hide it
And give me your tongue, I’ll never bite it
Just give to me, give to me
Everything that I need
Don’t hold me down (don't hold me down)
Don’t hold me down
Just hold me up, hold me up
Hold me up, hold me up
Hold me up to the sky
Hold me up to the sky
And give me your shoes, I will walk in them
Give me your fears, I will talk to them
Give to me, give to me
Everything that you want
And give my your words, oh, how do you think them up?
Give me your love, I will drink it up
Stay with me, stay with me, don’t ever leave me alone
And sometimes I wonder
Whose thumb I am under
I know, it’s only me
Yes I know, it’s only me
So give me a chance
To reach up and take it, and
Don’t hold my hand
I know I can make it
Just give to me, give to me
Everything that I see
Don’t hold me down (don't hold me down)
Don’t hold me down
Just hold me up, hold me up
Hold me up, hold me up
Hold me up to the sky
Hold me up to the sky
Hold me up to the sky

Songtekstvertaling

Oh-ho, geef me een leven
Waar ik trots op kan zijn
En geef me de dingen
Waar ik altijd van gedroomd heb
En geef aan mij, Geef aan mij
Alles wat ik nodig heb
En geef me je hand, probeer het niet te verbergen.
En geef me je tong, ik bijt er nooit in.
Geef hier.
Alles wat ik nodig heb
Hou me niet vast.)
Hou me niet vast.
Hou me omhoog, hou me omhoog
Hou me omhoog, hou me omhoog
Hou me tegen de lucht
Hou me tegen de lucht
En geef me je schoenen, Ik zal erin lopen.
Geef me je angsten, Ik zal met ze praten.
Geef aan mij, Geef aan mij
Alles wat je wilt
En geef me je woorden, oh, hoe denk je ze op?
Geef me je liefde, Ik drink het op.
Blijf bij me, blijf bij me, laat me nooit met rust
En soms vraag ik me af
Onder wiens duim ik zit.
Ik weet het, Ik ben het maar.
Ik ben het maar.
Geef me een kans.
Om omhoog te reiken en het te pakken, en
Hou mijn hand niet vast.
Ik weet dat ik het kan halen.
Geef hier.
Alles wat ik zie
Hou me niet vast.)
Hou me niet vast.
Hou me omhoog, hou me omhoog
Hou me omhoog, hou me omhoog
Hou me tegen de lucht
Hou me tegen de lucht
Hou me tegen de lucht