Cindy-Leigh Boske — You're Beautiful songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "You're Beautiful" van Cindy-Leigh Boske.

Songteksten

Every once an a while someone comes your way
That touches a place inside your heart
They leave their finger prints in your life
And you hope a friendship will start
Than you came alone in an amazing way
You pushed right through my walls
I tries to hide and shut you out
I even rejected your call
You’re beautiful, beautiful
You’re beautiful to me
beautiful, beautiful
You’re beautiful to me
Over the months your taught me how
To trust, believe and love
I see it clearly you my friend
Where sent to me from above
I see you, in such selflessness
A soft and caring you
I will stand with you, throughout the years
I’ll support and walk with you
Even when you feel like you’re all alone
I’ll be there
Even when you feel like you’ve lost all hope I’ll still be there

Songtekstvertaling

Af en toe komt er iemand jouw kant op.
Dat raakt een plek in je hart
Ze laten vingerafdrukken achter in je leven.
En je hoopt dat een vriendschap zal beginnen
Dan kwam je alleen op een verbazingwekkende manier
Je duwde dwars door mijn muren
Ik probeer me te verstoppen en je buiten te sluiten.
Ik heb zelfs je oproep afgewezen.
Je bent mooi, mooi
Je bent mooi voor me.
mooi, mooi
Je bent mooi voor me.
In de loop van de maanden leerde je me hoe
Vertrouwen, geloven en liefhebben
Ik zie het duidelijk je mijn vriend
Waar naar Mij gezonden van boven
Ik zie je, in zo ' n onbaatzuchtigheid.
Een zacht en zorgzaam u
Ik zal je bijstaan, door de jaren heen.
Ik zal je steunen en met je meelopen.
Zelfs als je het gevoel hebt dat je helemaal alleen bent
Ik zal er zijn.
Zelfs als je het gevoel hebt dat je alle hoop hebt verloren ... zal ik er nog steeds zijn.