Ciara — I Found Myself songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Found Myself" van Ciara.

Songteksten

So Long
Farewell
Hello, to the new me The Better Me Thats’s Right
My Life…
21, and i’ve realized,
Everything you want’s not meant to be.
21 then you qualify,
The standard to reponsibilities.
So i tried to prioritize
By deciding what i know is best for me.
And Then there’s always, love that tries to trip you up.
You try to catch yourself before you hit the ground.
But nothings from us.
Friends are there to cheer you up,
To give you strength and mend you up when you are down.
So I set sail in motion
I say so long, farewell,
My lifes moving forward.
My ship has sailed,
And im so glad it’s over.
My heart is well,
After all that i’ve been through
I found myself.
22, I hope that I’m,
With someone who truly cares for me.
If im not, I’ll be alright,
I’ll accept the time i know God has for me.
One day I’ll be the perfect wife.
That’s what destiny,
And i won’t be afraid to try
though it’s always…
Love that tries to trip you up But then someone who sweep you off the ground,
But nothings from us.
I’m not gonna give it up Just because the last one let me down.
So i set sail in motion.
I say
So long, farewell,
My lifes moving forward.
My ship has sailed,
And im so glad it’s over.
My heart is well,
After all that i’ve been through
I found myself.
I’m looking out for me,
Taking care of my needs.
Life isn’t guranteed,
It’ss time to start living.
It wont always be the same,
Can’t be afraid of change.
You wanna have your way,
???to satisfy
You lower your self esteeem,
You gotta live your dream.
I’ts all bout confidence,
So let them know that you can stand up.
You never try,
Learn to express you mind.
Sometimes you gotta fight,
It’s your life so don’t you give up.
I say
So long, farewell,
My lifes moving forward.
That ship has sailed,
And im so glad it’s over.
My heart is well,
After all that i’ve been through
I found myself.
After all that i’ve been through
I found myself.
After all that i’ve been through
I found myself.

Songtekstvertaling

Tot Ziens.
Afscheid
Hallo, aan de nieuwe ik hoe beter ik dat klopt
Mijn Leven…
21, en ik heb me gerealiseerd,
Alles wat je wilt is niet voorbestemd.
21 dan kwalificeer je,
De standaard voor verantwoordelijkheid.
Dus probeerde ik prioriteiten te stellen.
Door te beslissen wat ik weet is het beste voor mij.
En dan is er nog altijd, liefde die je probeert in de val te lokken.
Je probeert jezelf te vangen voordat je de grond raakt.
Maar niets van ons.
Vrienden zijn er om je op te vrolijken.,
Om je kracht te geven en je te herstellen als je down bent.
Dus ik voer in beweging.
Tot ziens, vaarwel.,
Mijn leven gaat vooruit.
Mijn schip is vertrokken.,
En ik ben zo blij dat het voorbij is.
Mijn hart is goed,
Na alles wat ik heb meegemaakt
Ik heb mezelf gevonden.
22, Ik hoop dat ik,
Met iemand die echt om me geeft.
Zo niet, dan komt het wel goed. ,
Ik accepteer de tijd die God voor me heeft.
Op een dag zal ik de perfecte vrouw zijn.
Dat is het lot.,
En Ik zal niet bang zijn om het te proberen
al is het altijd…
Liefde die je probeert te verlinken maar dan iemand die je van de grond veegt,
Maar niets van ons.
Ik geef het niet op omdat de laatste me teleurstelde.
Dus zette ik het zeil in beweging.
Ik zeg
Vaarwel, vaarwel,
Mijn leven gaat vooruit.
Mijn schip is vertrokken.,
En ik ben zo blij dat het voorbij is.
Mijn hart is goed,
Na alles wat ik heb meegemaakt
Ik heb mezelf gevonden.
Ik zorg voor mezelf.,
Ik zorg voor mijn behoeften.
Het leven is niet gegarandeerd.,
Het is tijd om te gaan leven.
Het zal niet altijd hetzelfde zijn.,
Je kunt niet bang zijn voor verandering.
Je wilt je zin hebben.,
???tevreden
Je laat je zelf zakken.,
Je moet je droom beleven.
Ik heb vertrouwen.,
Laat ze weten dat je kunt opstaan.
Je probeert het nooit.,
Leer je geest te uiten.
Soms moet je vechten.,
Het is jouw leven, dus geef het niet op.
Ik zeg
Vaarwel, vaarwel,
Mijn leven gaat vooruit.
Dat schip is uitgevaren.,
En ik ben zo blij dat het voorbij is.
Mijn hart is goed,
Na alles wat ik heb meegemaakt
Ik heb mezelf gevonden.
Na alles wat ik heb meegemaakt
Ik heb mezelf gevonden.
Na alles wat ik heb meegemaakt
Ik heb mezelf gevonden.