Chuck Mason — See Me Now II songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "See Me Now II" van Chuck Mason.

Songteksten

There’s a certain obligation when blessed with this opportunity
Put on for the 465, the whole world
Here we go! Yeah
How your name go from never being heard of, now it’s buzzing in these streets
From these 'ho's ain’t trying to fuck to sending pussy through a tweet
Being humble on the low, doing shows for the free
Trying to get it to the point promoters pay a couple G’s
So what’s good? Niggas don’t give respect and I don’t need it
Walk around with my nose stuck up, their saying I’m conceited
Grind hard, bust a nut and make your ear drums conceive it
Hear me cumming on these tracks like a train, I got you thinking
That this object immovable should meet this force unstoppable
The outcome’s Summer’s Eulogy the detail’s catastrophical
Proved that all is possible by doing the impossible
This is a negro spiritual we shall overcome these obstacles (yeah)
Kumbaya to see me put on for the 'Nap
My line are my reality, the lines I spit are fact
The only nigga to put this city on his back
Then walk the globe to put the city on the map
So holla back, 'cause when you see me
And so, y’all always asking me questions like this
Chuck Mason what’s the secret to success, fuck haters get money fast
'Cause don’t nobody owe you shit except a fuck you when they pass
Always lend a hand they’ll hate you before they thank you
See them hating on a nigga you’d think that they would then hang you
Yeah, Jesus protect me from them all
I just bought this fifth of Grey Goose help me drink away my sorrows
Success got me focused on my present, I negated blessings
And forgot to pray for my tomorrows
Lord won’t you guide me through this life while I’m living in this hell
And when I stand amidst my foes let no plans they have prevail
My feet pace weary, this winding road’s long
Deter these people judgment when they see me doing wrong
If I’m ever doing wrong, Lord prepare me for this life
Eyes protected by my shades Lord prepare me for these lights
'Cause it’s likely that they watch to see me struggle on my own
But make it clear that I ain’t standing here alone … perfect
Yeah, I need my Marion County Kings crown on … yes sir!
My city needs a savior, in my mind I know I’m made for this
All of this is well deserved. In time I spent I paid for this
My city full of nonbelievers, most devout atheists
But boy I preach that flame, they caught that Holy Ghost and prayed for this
My nights I spent alone they wasn’t with me
Now opposers whisper Chuck Mason’s a whore because the whole city been fucking
with me
Know they still got hate, they just conceal it
And I’m very much convinced the kid is verbal braille no pedophile they feel it
Flow deprived of being slept on, no medicinal could heal it
Conrad Murray to the mic, no thriller night, well bitch I kill it
Posing rappers, fictitious trappers, all claim to be the realest
Think that somewhere, someone along the line must’ve redefined what real is
Only care enough to ramble though or argue with my family
And my Friday night life consists of Black & Milds and Brandy
And these Friday night lights could make this hustle seem so fancy
I’m just trying to be everything that my fans see … So if you see me

Songtekstvertaling

Er is een zekere verplichting wanneer gezegend met deze kans
Zet op voor de 465, de hele wereld
Daar gaan we. Ja.
Hoe je naam gaat van nooit gehoord te worden, nu zoemt het in deze straten
Van deze ho ' s probeer je niet te neuken tot je poesjes door een tweet stuurt.
Nederig zijn op de lage, het doen van shows voor de vrije
Ik probeer het tot het punt te brengen. promotors betalen een paar G ' S.
Dus wat is goed? Negers geven geen respect en ik heb het niet nodig.
Ze zeggen dat ik verwaand ben.
Hard malen, een noot breken en je oor laten trommelen.
Hoor me op deze rails komen als een trein, Ik heb je aan het denken gezet
Dat dit object onbeweeglijk deze kracht moet ontmoeten die niet te stoppen is.
De lofrede van de zomer over de catastrofale details
Bewezen dat alles mogelijk is door het onmogelijke te doen
Dit is een neger spiritueel we zullen deze obstakels overwinnen (Ja)
Kumbaya om me aan te trekken voor het 'dutje
Mijn lijn is mijn realiteit, de lijnen die ik spuug zijn feiten.
De enige neger die deze stad op zijn rug heeft gezet.
Loop dan over de aardbol om de stad op de kaart te zetten.
Dus holla terug, want als je me ziet
Jullie stellen me altijd zulke vragen.
Chuck Mason wat is het geheim van succes, fuck haters krijgen snel geld
Want niemand is je iets schuldig behalve neuken als ze voorbij zijn.
Help altijd, ze zullen je haten voor ze je bedanken.
Als je ze een neger ziet haten, zou je denken dat ze je dan zouden ophangen.
Ja, Jezus beschermt me tegen hen allemaal.
Ik heb net een vijfde van Grey Goose gekocht. help me mijn verdriet weg te drinken.
Succes heeft me gefocust op mijn cadeau, ik heb de zegeningen teniet gedaan.
En vergat te bidden voor mijn morgen
Heer, wilt u mij niet door dit leven leiden terwijl ik in deze hel leef?
En als ik sta te midden van mijn vijanden laat dan geen plan zegevieren
Mijn voeten lopen vermoeid, deze kronkelende weg is lang
Schrikt deze mensen af als ze zien dat ik iets verkeerd doe.
Als ik ooit iets verkeerd doe, Heer, bereid me dan voor op dit leven.
Ogen beschermd door mijn schaduw Heer bereid me voor op deze lichten
Want het is waarschijnlijk dat ze kijken om me te zien worstelen op mijn eigen
Maar maak duidelijk dat ik hier niet alleen sta ... perfect.
Ja, Ik heb mijn Marion County Kings kroon nodig op ...
Mijn stad heeft een redder nodig. ik weet dat ik hiervoor gemaakt ben.
Dit alles is welverdiend. In de tijd die ik doorbracht heb ik hiervoor betaald.
Mijn stad vol ongelovigen, de meeste vrome atheïsten.
Maar jongen ik predik die vlam, ze vingen die Heilige Geest en baden hiervoor.
Mijn nachten dat ik alleen was, waren ze niet bij me.
Tegenstanders fluisteren dat Chuck Mason een hoer is omdat de hele stad neukt.
met mij
Weet dat ze nog steeds haat hebben, ze verbergen het gewoon.
En ik ben ervan overtuigd dat het kind verbale braille is geen pedofiel ze voelen het
Stroom beroofd van het slapen op, geen medicijn kon het genezen
Conrad Murray naar de mic, Geen thriller-avond.
Poserende rappers, fictieve valsspelers, allemaal beweren dat ze de meest realistische zijn.
Denk dat ergens, iemand langs de lijn moet hebben herdefinieerd wat echt is
Alleen maar genoeg om te rammelen of ruzie te maken met mijn familie.
En mijn vrijdagavond leven bestaat uit Black & Milds en Brandy
En deze vrijdagavond lichten kunnen deze drukte zo chique laten lijken
Ik probeer gewoon alles te zijn wat mijn fans zien ... dus als je me ziet ...