Christine Owman — Spelling Words songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Spelling Words" van Christine Owman.

Songteksten

If truth has objective points of views then what history a person stores
Is true when it comes to perceiving a word like it’s spelled?
Are my opinions of you a result of what expresses yours?
Or is it an interpretation reflecting myself?
I long for an empty sheet with all transparent words
And without self gain we speak our minds when it’s deserved
I long for an empty sheet with all transparent words
And with no self gain we speak our minds when it’s deserved

Songtekstvertaling

Als de waarheid objectieve standpunten heeft dan wat de geschiedenis van een persoon opslaat
Is het waar als het gaat om het waarnemen van een woord zoals het gespeld wordt?
Zijn mijn meningen over jou het resultaat van wat jouw mening uitdrukt?
Of is het een interpretatie die mijzelf weerspiegelt?
Ik verlang naar een leeg vel met alle transparante woorden
En zonder eigen gewin spreken we onze gedachten wanneer het verdiend is
Ik verlang naar een leeg vel met alle transparante woorden
En zonder eigen gewin spreken we onze gedachten als het verdiend is.