Chris Walker — I Got That Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Got That Love" van Chris Walker.

Songteksten

Can’t nobody love you like you wanna be?
Love, love, love, love
And can’t nobody touch you like you wanna be?
Touch, touch, touch, touch
But I know everything that I’m capable of
I hope you’re ready for me, baby
I may not know it all
But there’s one thing I’m very sure of
I got that love
That’ll make you leave that man alone, yeah
I got that love
If he don’t wanna give you everything you deserve
I got that love, love, good love, nothing less than great love
If he don’t wanna give it to you
I got that love, love good love, takes love to make love
And girl, I got that love for you
He think his money’s got a hold on you
An independent woman ain’t nothing but a song to him
He feels you’re lucky that he’s still with you
'Cause he could have selections
It would only be a matter who to choose
Whatcha wanna choose?
'Cause you don’t have to prove
That you would rather lose it all
Whatcha wanna do?
'Cause if you stay with him
I promise he’s gon' do you wrong
I got that love
That’ll make you leave that man alone
I got that love
If he don’t wanna give you everything you deserve
I got that love, love, good love, nothing less than great love
Nothing less than the greatest love, yeah
I got that love, love, good love
Takes love to make love, oh, oh
We don’t know how far we go
Girl, I wanna give all my love to you
The only thing in between us both
Is the man who’s there that doesn’t really care for you
But I would give you all of me
'Cause girl I know exactly what you need in the morning
I got that love
That’ll make you leave that man alone
I got that love
He think it’s money but I know the truth
He think it’s jewels but girl, it is you
I got that love, love, good love, nothing less than great love
The greatest love, the greatest love
I got that love, love, good love, takes love to make love
It takes that good love, I got that good love
I got that love, love, good love, nothing less than great love
Girl, you know I’ve got that good stuff
I got that love, love, good love, takes love to make love
And I’m gonna give it to you
I got that «Bring it home to your momma» love
I got that «Introduce me to your parents» love
I got that «Show me off to your friends» love
I got that «Talk about me» got that love, love
The good stuff
Girl, you know I’ve got that good stuff
Oh, oh, oh, good love

Songtekstvertaling

Kan niemand van je houden zoals jij wilt zijn?
Liefde, liefde, liefde, liefde
En kan niemand je aanraken zoals je wilt zijn?
Touch, touch, touch, touch
Maar ik weet alles waar ik toe in staat ben.
Ik hoop dat je er klaar voor bent.
Ik weet misschien niet alles.
Maar er is één ding waar ik heel zeker van Ben.
Ik heb die liefde
Dan laat je die man met rust.
Ik heb die liefde
Als hij je niet alles wil geven wat je verdient
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, niets minder dan grote liefde
Als hij het je niet wil geven
Ik heb die liefde, liefde goede liefde, liefde nodig om de liefde te bedrijven
And girl, I got that love for you
Hij denkt dat z 'n geld je in z' n macht heeft.
Een onafhankelijke vrouw is niets anders dan een lied voor hem.
Hij vindt dat je geluk hebt dat hij nog bij je is.
Want hij kan selecties hebben .
Het zou alleen een kwestie zijn wie te kiezen
Wat wil je kiezen?
Want je hoeft niet te bewijzen
Dat je liever alles verliest.
Wat wil je doen?
Want als je bij hem blijft
Ik beloof je dat hij gaat.
Ik heb die liefde
Dan laat je die man met rust.
Ik heb die liefde
Als hij je niet alles wil geven wat je verdient
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, niets minder dan grote liefde
Niets minder dan de grootste liefde, ja.
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde
Er is liefde nodig om de liefde te bedrijven, oh, oh
We weten niet hoe ver we gaan.
Meisje, Ik wil al mijn liefde aan je geven
Het enige tussen ons beiden
Is de man die daar is die niet echt om je geeft
Maar ik zou je alles geven.
Want meisje Ik weet precies wat je nodig hebt in de ochtend
Ik heb die liefde
Dan laat je die man met rust.
Ik heb die liefde
Hij denkt dat het geld is, maar ik ken de waarheid.
Hij denkt dat het Juwelen zijn, maar meisje, jij bent het.
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, niets minder dan grote liefde
De grootste liefde, de grootste liefde
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, liefde nodig om de liefde te bedrijven
Er is die goede liefde voor nodig, Ik heb die goede liefde
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, niets minder dan grote liefde
Meid, je weet dat ik dat goede spul heb.
Ik heb die liefde, liefde, goede liefde, liefde nodig om de liefde te bedrijven
En ik geef het aan jou.
Ik heb die "Breng het naar je moeder" liefde
Ik heb die "Introduceer me aan je ouders" liefde
Ik heb die "Show me off to your friends" liefde
Ik heb Die "Talk about me" kreeg die liefde, liefde
Het goede spul
Meid, je weet dat ik dat goede spul heb.
Oh, oh, oh, goede liefde