Chris Duarte Group — .32 Blues songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer ".32 Blues" van Chris Duarte Group.

Songteksten

I’m just here to get that money
Just this favor and it ain’t for me honey
So get your man, we’ll make this quick
Lord, I see you ain’t feeling too slick
You said he’d be back 'bout an hour ago
Oh, you look so bad
I can’t hang here no more
Feel that breeze by that back door
Lord, this house is a
Killing floor
Oh, he swung that bat right at my head
Just one more inch and I’d be dead
So I put him down, then I turned to you
Now I’m looking down the hole of an old .32
My whole life passed before my eyes
Just one look at your dark surprise
Oh, you look so sick
When you pulled that trigger
Lord, I swear I’ll walk if I hear that click
Yeah, I walked away and I never looked back
Just desperate souls in a broke down shack
So I walked one mile in my own shoes
Now you know I’ve got
Oh, I’ve got these .32 blues

Songtekstvertaling

Ik kom alleen dat geld halen.
Alleen deze gunst en het is niet voor mij, schat.
Dus haal je man, we zullen dit snel doen.
Heer, Ik zie dat u zich niet al te glad voelt.
Je zei dat hij een uur geleden terug zou zijn.
Je ziet er zo slecht uit.
Ik kan hier niet meer blijven.
Voel dat briesje bij die achterdeur.
Heer, dit huis is een
Killing floor
Hij zwaaide met die knuppel naar m ' n hoofd.
Nog één centimeter en ik ben dood.
Dus ik zette hem neer, toen wendde ik me tot jou.
Nu kijk ik in het gat van een oude .32
Mijn hele leven ging voorbij voor mijn ogen
Eén blik op je duistere verrassing.
Je ziet er zo ziek uit.
Toen je de trekker overhaalde
Heer, Ik zweer dat Ik zal lopen als ik die klik hoor
Ja, ik liep weg en keek nooit meer om.
Alleen wanhopige zielen in een kapotte hut.
Dus ik liep een mijl in mijn eigen schoenen
Nu weet je dat ik
Ik heb deze .32 blues