Chino Xl — I Can't Breathe songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Can't Breathe" van Chino Xl.

Songteksten

Hip Hop at its purest
For me is an everyday occurrence
How I influence
More seeds than a seasoned florist (They're Azaleas)
Swimming in the wicked currents
In the midst of the sea
I can’t be seen like hospital patients without insurance
Lyric felon, thats sellin' more hell and fire penance than Mount Saint Helen
I ain’t come down and get a cheapo clearance
Pop radio hates me, they censor every sentence
Scared of my musical merits and message of independence (Fear me!)
Feared after so many years of my disappearance
Avoiding mirrors, getting away from weird and angry spirits (Get away!)
Theorys of where I was during this period vary
From the ethereal to padded cells for my material
Artistry in the hard industry, its a mystery
But I plan on going down in history for my vocation
Like Jesus' earthly father
For carpentry fulfillin' prophecy
Standin' outside of Heaven hoping God grants me amnesty (Yeah!)
I don’t doubt God is sittin' in the clouds
Kinda proud at my strength to proceed
Yeah, cause I can’t breathe
While I’m on this earth, things are gettin worse
I gotta bleed for everything I receive
I can’t breathe, yo
Is it all a dream, I can’t let out a scream
So deceived that I’ve become a machine
Yeah, I can’t breathe, son
Now is not the time to lose steam
Refuse to let evils abuse me, I can’t sleep
But I can’t breath
Unmercifully
Introduce you to death personally
Lock you in a cell in the ocean
And then submerge the key (Gone!)
Committing perjury, to prevent my souls burglary
No clergery, could fix this broken circuitry (Can't fix this)
It really hurts to be stuck in the Trials of Job
A fires below, eating life with no sign of parole
I lie in the road, beetles and flies in the cold
I’m risin' up slow, the skies, they disguising the code (Yeah)
I write and it finally broke
The violet and smoke
Tryin to soak in the most Bible and all of its quotes (Ahhhh!)
My life is like a dull knife when it slicin' your throat
Lost like Rip van Winkle’s hopes when he finally woke (Crazy!)
The death of this art form has become a threat
And its greatest enemies hide in the least places that we’d expect
As I travel carrying nothing but my regret
And loneliness
My lungs have forgotten how to take a breath (Ahhhh)
I don’t doubt God is sittin' in the clouds
Kinda proud at my strength to proceed
Yeah, cause I can’t breathe
While I’m on this earth, things are gettin' worse
I gotta bleed for everything I receive
I can’t breathe, yo
Is it all a dream, I can’t let out a scream
So deceived that I’ve become a machine
Yeah, I can’t breathe, son
Now is not the time to lose steam
Refuse to let evils abuse me, I can’t sleep
But I can’t breath

Songtekstvertaling

Hip Hop op zijn zuiverste
Voor mij is het een alledaagse gebeurtenis
Hoe Ik invloed heb
Meer zaden dan een gekruide bloemist (het zijn azalea ' s)
Zwemmen in de slechte stromingen
Midden in de zee
Ik kan niet gezien worden als ziekenhuispatiënten zonder verzekering.
Lyrische misdadiger, dat verkoopt meer hel en vuur boetedoening dan Mount Saint Helen.
Ik ben niet gekomen om een goedkope toegang te krijgen.
Popradio haat me, ze censureren elke zin.
Bang voor mijn muzikale verdiensten en boodschap van onafhankelijkheid (vrees mij!)
Gevreesd na zoveel jaren van mijn verdwijning
Spiegels vermijden, weg van rare en boze geesten (Ga weg!)
Theorieën over waar ik was in deze periode variëren
Van het etherische naar gewatteerde cellen voor mijn materiaal
Artistry in the hard industry, it ' s a mystery
Maar ik ben van plan de geschiedenis in te gaan voor mijn roeping.
Zoals Jezus' aardse vader.
Voor timmerwerk
Buiten de hemel staan hopend dat God mij amnestie verleent.)
Ik twijfel er niet aan dat God in de wolken zit.
Ik ben trots op mijn kracht om verder te gaan.
Ja, want ik kan niet ademen.
Terwijl ik op deze aarde ben, wordt het erger.
Ik moet bloeden voor alles wat ik krijg.
Ik krijg geen lucht.
Is het allemaal een droom, ik kan geen schreeuw laten horen
Zo bedrogen dat ik een machine ben geworden.
Ja, ik kan niet ademen, zoon.
Nu is niet het moment om stoom te verliezen.
Weiger me te laten misbruiken, ik kan niet slapen.
Maar ik kan niet ademen.
Gewetenloos
Stel je persoonlijk voor aan de dood.
Sluit je op in een cel in de oceaan
En dan de sleutel onderdompelen (weg!)
Meineed plegen, om te voorkomen dat mijn ziel inbreekt.
Geen geestelijke, kan deze kapotte Circuits repareren.)
Het doet echt pijn om vast te zitten in de proeven van Job
Een brand beneden, een leven eten zonder tekenen van voorwaardelijke vrijlating.
Ik lig op de weg, kevers en vliegen in de kou
Ik risin' up slow, the skies, they verhullen de code (Yeah)
Ik schrijf en het is eindelijk gebroken.
Het viooltje en de rook
Proberen te genieten van de meeste Bijbel en al zijn citaten (Ahhhh!)
Mijn leven is als een bot mes als het je keel doorsnijdt.
Verloren als Rip Van Winkle ' s hoop toen hij eindelijk wakker werd.)
De dood van deze kunstvorm is een bedreiging geworden.
En zijn grootste vijanden verbergen zich op de minste plaatsen die we zouden verwachten.
Terwijl ik reis met niets dan mijn spijt
En eenzaamheid
Mijn longen zijn vergeten hoe ze moeten ademen (Ahhhh)
Ik twijfel er niet aan dat God in de wolken zit.
Ik ben trots op mijn kracht om verder te gaan.
Ja, want ik kan niet ademen.
Terwijl ik op deze aarde ben, wordt het erger.
Ik moet bloeden voor alles wat ik krijg.
Ik krijg geen lucht.
Is het allemaal een droom, ik kan geen schreeuw laten horen
Zo bedrogen dat ik een machine ben geworden.
Ja, ik kan niet ademen, zoon.
Nu is niet het moment om stoom te verliezen.
Weiger me te laten misbruiken, ik kan niet slapen.
Maar ik kan niet ademen.