Children of the Day — New Life songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New Life" van Children of the Day.

Songteksten

I’m so glad you decided to turn your life
Over to Jesus
I’m so glad you decided to let Him in
There’s a new look on your face
And there’s a new hope in your eyes
And you’re smiling now like you never used to smile
Before
It’s something you can’t explain
But it’s for real all the same
And you know that you could never put it into words
What you feel
It’s a new life — you know it, see and just stay
It’s a new life — old things have passed away
We know just what you’re going through
And we’re praying for you
That you will always live your life for Him
You never felt like this
The old life you will never miss
And I thank the Lord for bringing you to Him
Thank you, Lord!

Songtekstvertaling

Ik ben zo blij dat je besloten hebt je leven te veranderen.
Over naar Jezus
Ik ben zo blij dat je besloot hem binnen te laten.
Er is een nieuwe blik op je gezicht.
En er is een nieuwe hoop in je ogen
En je lacht nu alsof je nog nooit hebt gelachen.
Voor
Het is iets wat je niet kunt verklaren.
Maar het is echt allemaal hetzelfde.
En je weet dat je het nooit onder woorden kon brengen.
Wat je voelt
Het is een nieuw leven.
Het is een nieuw leven — oude dingen zijn voorbij
We weten precies wat je doormaakt.
En we bidden voor je.
Dat je altijd je leven voor Hem zult leven.
Je hebt je nog nooit zo gevoeld.
Het oude leven dat je nooit zult missen
En ik dank de Heer voor het brengen van u naar hem
Dank u, Heer!