Cam Meekins — Stupid songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stupid" van Cam Meekins.

Songteksten

Sometimes I think
I was born to be a sinner
Like J cole L. P
In high school we all bumped Cole man
Y’all couldn’t tell me
Shit, I was like seventeen just got the whip
Used to burn the mixed cd and ride around smoke weed
Was tryna make a profit
But I couldn’t do the math
Now my words speak life
Shoutout to my homie Av
And just last week someone pointed out what I didn’t have
But if I had listen to those role models I would still be in class
I grew up in the suburbs
Where they keep you on a path
Where the value of a dollar was something that most kids couldn’t grasp
Music and culture
A place about business and vultures
Where the idea of a rap album
Was some shit that made people laugh
I knew I didn’t fit in
So I never went to class
Spent a lot of time in the city
And I identified with that
We all come from different backgrounds man you don’t know the half
We can all see eye to eye when it comes to laying down a track
When I was younger the white kids would laugh and say I was acting black
The black kids would call me a fag until they heard me on a track
It’s all good
Cuz I exist
At least I have that
Just loop this piano and shit man
But I be all bad
Maybe what you think I do is stupid
But it really means a lot to me
And I’m sorry I didn’t see you last week
We didn’t even get a chance to speak
But you know this shit was hard growing up
But you know it’s all good now
Baby it’s me
And I promise I won’t change for the world
Let’s all try and be the best we can be
Cuz it’s all good now it’s all good
Don’t think about it even though you should
Just let it go
Cuz we got you
Don’t let me go
Cuz I got you
The other day I saw my high school teacher and he was like «hey
How are things going Cam?
I heard they’re going great»
Everyone 'round here’s proud of you for taking that break
From college, even though we all thought that it was a mistake
My other friend texted me asking how I was doing
She said «how 'bout those plans for college? Are those all ruined?»
I guess it takes a lot for people to believe in you
But that just motivated me
To go say fuck your degree
You gotta grind a little bit harder man
Just wait you’ll all see
In like 3 years with a buyin'
I was still so me
Am I ever gonna make it?
What do they say about me?
I’ll probably never get the respect I feel that I deserve be
Now there’s E-Mail's and messages like «I'm so proud of you»
From the same people that once said «look Cam I’m doubting you»
At sixteen I let em' know what I was about to do
And they laughed well guess what look
The joke’s on you

Songtekstvertaling

Soms denk ik
Ik ben geboren om een zondaar te zijn.
Zoals J cole L. P
Op de middelbare school liepen we allemaal tegen Cole man Op.
Jullie konden het me niet vertellen.
Shit, ik was net zeventien en kreeg net de zweep.
Gebruikt om de mixed cd te branden en rond te rijden met rook wiet
Was tryna maken een winst
Maar ik kon niet rekenen.
Nu spreken mijn woorden het leven.
Applaus voor mijn homie Av.
En vorige week zei iemand wat ik niet had.
Maar als ik naar die rolmodellen had geluisterd, zat ik nog in de klas.
Ik ben opgegroeid in de buitenwijken.
Waar ze je op een pad houden
Waar de waarde van een dollar iets was dat de meeste kinderen niet konden begrijpen.
Muziek en cultuur
Een plek over zaken en gieren
Waar het idee van een rap album
Was iets wat mensen aan het lachen maakte
Ik wist dat ik er niet bij hoorde.
Dus ging ik nooit naar de les.
Bracht veel tijd door in de stad.
En ik identificeerde me daarmee.
We hebben allemaal verschillende achtergronden.
We kunnen het allemaal eens zijn als het gaat om het leggen van een spoor
Toen ik jonger was, lachten de blanke kinderen en zeiden dat ik me Zwart gedroeg.
De zwarte kinderen noemden me een flikker totdat ze me op een spoor hoorden.
Het is allemaal goed.
Omdat ik besta.
Dat heb ik tenminste.
Laat deze piano en shit man draaien
Maar ik ben slecht
Misschien is wat jij denkt dat ik doe stom.
Maar het betekent veel voor me.
En het spijt me dat ik je vorige week niet heb gezien.
We kregen niet eens de kans om te praten.
Maar je weet dat dit moeilijk was toen ik opgroeide.
Maar je weet dat het nu allemaal goed is.
Schatje, ik ben het.
En ik beloof dat ik niet zal veranderen voor de wereld
Laten we allemaal proberen de beste te zijn die we kunnen zijn
Want het is allemaal goed nu is alles goed
Denk er niet aan, ook al zou je dat moeten doen.
Laat het gaan.
Want we hebben je.
Laat me niet gaan.
Want Ik heb je.
Laatst zag ik mijn leraar op de middelbare school en hij zei:
Hoe gaat het, Cam?
Ik hoorde dat ze geweldig gaan.»
Iedereen hier is trots op je dat je die pauze nam.
Van de universiteit, ook al dachten we allemaal dat het een vergissing was.
Mijn andere vriend sms ' te me om te vragen hoe het met me ging.
Ze zei: "hoe zit het met die plannen voor de universiteit? Zijn die allemaal verpest?»
Er is veel voor nodig om in je te geloven.
Maar dat motiveerde me.
Om te gaan zeggen fuck your degree
Je moet wat harder malen.
Wacht maar af.
In ongeveer 3 jaar met een buyin'
Ik was nog steeds zo mezelf.
Red ik het ooit?
Wat zeggen ze over mij?
Ik krijg waarschijnlijk nooit het respect dat ik verdien.
Nu zijn er E-Mail 's en berichten als" ik ben zo trots op je»
Van dezelfde mensen die ooit zeiden: "kijk Cam, ik twijfel aan je»
Toen ik zestien was, liet ik ze weten wat ik ging doen.
En ze lachten goed raad eens wat voor blik
De grap is voor jou.