Cam Meekins — PEACE songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "PEACE" van Cam Meekins.

Songteksten

They say peace is what you make
Peace when you wake
Peace when you go to leave
Peace when you make up
When I was young I always wondered if I’d find my peace throughout this life
everlasting I pray the least
Create the bare minimum feast but peace to the old days peace to the old maid
and peace to the homie
In church they say peace be with you buy when you leave why you never take
peace with you
At least it seems many things are better practiced then preached I try to teach
through my music then I realize I had to find me
With every peace that your given you better take that leap
Weather the bottom or the top of it you learn through peace
I knew this girl actually she was a grown woman
Had to be hard on the real she raised five children
And one of them was me and see
I gave her peace in my mind
But as I grew older I learned to find peace in the time
Your babys turned into a grown man Tryin to make his own plan influenced by
money and women with the Coke Can bodies
But sloppily I just been Chillin in the lobby
Not makin it to the top floor cause arrogance would stop me
Fall in love with the journey but when it’s all done
It will never be how you planned it you will never predict the outcome and you
might wonder how come they could never reach this universal phenomenon that I
call peace and uh.
Keep the drums simple and shit just remember living with Phil he always killing
his shit if I was you I would find something your willing to do if I was you uh.
And I know its hard for you too understand it but granted it ain’t that hard
to be can did Damn it can’t y’all please just stop rambling and scrambling and
finds your peace and keep standing.
They wanna give you a piece of the pie take a piece get you high
Been hustling these beats from the streets to the shy
Labels want a piece they say piece but they lie
I’m tired of sitting and wondering if it’s only peace when you die
Why it gotta take a class getting shot to make a change
Why every kid in the city not get a shot to make a good grade
Why you need a punchline to think that I’m great
These rappers lookin for the Seinfeld dvd and can’t find a lane
Peace it’s while she’s sitting about while she ridin me and her titties is out
Peace is waking up early and cooking some breakfast and going basketball and
getting some neck first
I mean I’m really trying to be that better person
Yeah sometimes I’m lying but for better or worse
Realize peace was never meant to be perfect
Cause when you find your peace you know that out was worth uh.

Songtekstvertaling

Ze zeggen dat vrede is wat je maakt.
Vrede als je wakker wordt
Vrede als je weggaat
Vrede als je het goedmaakt.
Toen ik jong was, vroeg ik me altijd af of ik mijn rust zou vinden in dit leven.
eeuwig bid ik het minst
Creëer het minimale feestmaal maar vrede voor de oude dag vrede voor de oude vrijster
en vrede voor de homie
In de kerk zeggen ze: vrede zij met je koop als je weggaat waarom neem je nooit
vrede zij met u
Het lijkt er tenminste op dat veel dingen beter worden beoefend dan gepredikt ik probeer te leren
door mijn muziek realiseerde ik me dat ik mezelf moest vinden.
Met elke vrede die je je hebt gegeven, kun je die sprong maar beter maken.
Weer de bodem of de top van het leer je door vrede
Ik wist dat dit meisje een volwassen vrouw was.
Ze heeft vijf kinderen grootgebracht.
En een van hen was ik en zie
Ik gaf haar rust in mijn gedachten.
Maar toen ik ouder werd leerde ik vrede te vinden in die tijd.
Jouw baby ' s werden een volwassen man die zijn eigen plan wilde laten beïnvloeden door
geld en vrouwen met de Coke blik lichamen
Maar slordige Ik was net Chillin in de lobby
Niet op de bovenste verdieping, want arrogantie zou me tegenhouden.
Word verliefd op de reis maar als het allemaal voorbij is
Het zal nooit zijn zoals je het gepland hebt, je zult nooit de uitkomst voorspellen en je zult het nooit weten.
ik vraag me af hoe het komt dat ze dit universele fenomeen nooit konden bereiken.
roep vrede en ...
Hou de drums simpel en zo. denk eraan dat je met Phil samenwoont.
als ik jou was, zou ik iets vinden wat jij zou doen als ik jou was.
En ik weet dat het voor jou ook moeilijk is om het te begrijpen, maar het is niet zo moeilijk.
om te kunnen doen, verdomme, kunnen jullie niet ophouden met ratelen en rotzooien en
vind je vrede en blijf staan.
Ze willen je een stuk van de taart geven neem een stuk maak je high
Ik heb deze beats van de straat naar de verlegen
Labels willen een stuk ze zeggen stuk maar ze liegen
Ik ben het zat om te zitten en me af te vragen of het alleen vrede is als je sterft.
Waarom moet er een les voor nodig zijn om neergeschoten te worden om iets te veranderen?
Waarom elk kind in de stad geen kans krijgt om een goed cijfer te maken
Waarom heb je een clou nodig om te denken dat ik geweldig ben?
Die rappers zoeken de dvd van Seinfeld en kunnen geen rijstrook vinden.
Vrede is het terwijl ze zit terwijl ze op me zit te rijden en haar tieten eruit is
Vrede is vroeg wakker worden en ontbijt maken en basketbal en
eerst wat nek krijgen.
Ik bedoel, ik probeer echt die betere persoon te zijn.
Ja soms lieg ik maar in voor-en tegenspoed
Besef dat vrede nooit perfect was.
Want als je je rust vindt, Weet je dat het de moeite waard was.