Budo — Fremont songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fremont" van Budo.

Songteksten

We all get lost
And state the purpose for the goal
And we grow old
Yes we grow old
Time stops with that little line drawn in the sand
Dividing what we want to see from how it is
Lifting up
We climb those mountains in our mind
We grow tired
Yes, we grow tired
If our eyes could talk
They would tell us to slow down
They would tell us to believe in what they see
Stare so hard
We want we see
The Finger as the Moon
And we move inside of how it feels to be alive
So rest your hand and let the moon be your guide
And we settle to how it feels to be alive
The Finger and the Moon
The Finger and the Moon
Tracing lines
On dusty atlases
We find comfort in these rooms we walk before
But they’re just empty
They are just compasses and sign
That lead us strong
Stare so hard
We want, we see
The Finger as the Moon
And we move inside of how it feels to be alive
So rest your hand and let the moon be your guide
And we settle to how it feels to be alive
The Finger and the Moon
The Finger and the Moon

Songtekstvertaling

We verdwalen allemaal.
En geef het doel voor het doel
En we worden oud
Ja, we worden oud.
De tijd stopt met die kleine lijn getrokken in het zand
Het verdelen van wat we willen zien van hoe het is
Hijsen
We beklimmen die bergen in ons hoofd
We worden moe.
Ja, we worden moe.
Als onze ogen konden praten
Ze zouden zeggen dat we rustig aan moeten doen.
Ze zouden ons vertellen te geloven in wat ze zien.
Staar zo hard
We willen zien.
De vinger als de maan
En we gaan naar binnen hoe het voelt om in leven te zijn.
Rust dus uit en laat de maan jullie leiden.
En we nemen genoegen met hoe het voelt om in leven te zijn.
De vinger en de maan
De vinger en de maan
Het traceren van leidingen
Op stoffige atlassen
We vinden comfort in deze kamers We lopen voor
Maar ze zijn gewoon leeg.
Het zijn gewoon kompassen en tekenen.
Dat leidt ons sterk
Staar zo hard
We willen, we zien
De vinger als de maan
En we gaan naar binnen hoe het voelt om in leven te zijn.
Rust dus uit en laat de maan jullie leiden.
En we nemen genoegen met hoe het voelt om in leven te zijn.
De vinger en de maan
De vinger en de maan