Broken Hope — Blood Gullet songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Blood Gullet" van Broken Hope.

Songteksten

A planet covered with three quarters water
Oceans and seas hold primeval terror
Nightmare eating machines inhabit the deep
Denizens below the surface, hunger for us all
The jaws crush, sever, shred and ruin
The mouth devours, gulps and swallows
Ragged body parts, packed deep inside
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Born to ingest meat, shark pups eat siblings
Intrauterine cannibalism, a first taste of flesh
The jaws crush, sever, shred and ruin
The mouth devours, gulps and swallows
Ragged body parts, packed deep inside
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Created to kill and it always wants more
It masticates on you as the oceans slick with gore
The feeding frenzy dismembers and mutilates
Ungodly carnage from teeth that won’t chew

Songtekstvertaling

Een planeet bedekt met driekwart water.
Oceanen en zeeën zijn oerterror
Nachtmerrie-eetmachines bewonen de diepte
Bewoners onder de oppervlakte, honger naar ons allen
De kaken verpletteren, snijden, versnipperen en ruineren
De mond verslindt, slokken en zwaluwen
Gerafelde lichaamsdelen, diep van binnen verpakt
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Geboren om vlees in te nemen, haaien pups eten broers en zussen
Intra-uteriene kannibalisme, een eerste smaak van vlees
De kaken verpletteren, snijden, versnipperen en ruineren
De mond verslindt, slokken en zwaluwen
Gerafelde lichaamsdelen, diep van binnen verpakt
Lapidated remains, digest in a blood gullet…
Gemaakt om te doden en het wil altijd meer
Het overstijgt jullie als de zeeën glad met gore
De etende razernij ontleedt en verminkt
Goddeloze slachting van tanden die niet willen kauwen