Bread — You Can't Measure The Cost songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "You Can't Measure The Cost" van Bread.

Songteksten

The silken skies that so remind and mesmerize
And finally blind me The downy softness of herself forever lingering
Behind me Never ever has there been
Nor will ever be again
One someone to give you love, tenderness and be Your friend
Hanging on 'till the bitter end
You can’t measure the cost of a woman lost
But it’s a heavy loss indeed for those in need.
I’ve tried to look inside myself
To find the strength from which to draw from
The view she saw from.
Since she tried to go too deep
Limitations brought her down
And though I’d like to free her mind
Visitations bring a frown
I gotta find the place she found
You can’t measure the cost of a woman lost
But it’s a heavy loss to bear when she’s not there.
Where she is no one seems to know
The silken skies have swallowed her up or so it seems.
The morning mist that melts upon the meadow
Brings a touch of sorrow
The one I kissed is all alone

Songtekstvertaling

De silken luchten die zo herinneren en betoveren
En uiteindelijk verblindde me de donzige zachtheid van zichzelf voor altijd
Achter mij is er nooit
En dat zal ook nooit meer gebeuren.
Iemand die je liefde geeft, tederheid en je vriend te zijn.
Volhouden tot het bittere einde
Je kunt de kosten van een verloren vrouw niet meten.
Maar het is een zwaar verlies voor mensen in nood.
Ik heb geprobeerd om in mezelf te kijken.
Om de kracht te vinden om uit te putten
Het uitzicht dat ze zag.
Sinds ze probeerde te diep te gaan
Beperkingen brachten haar naar beneden.
En hoewel ik haar geest wil bevrijden
Bezoeken brengen een frons
Ik moet de plek vinden die ze gevonden heeft.
Je kunt de kosten van een verloren vrouw niet meten.
Maar het is een groot verlies als ze er niet is.
Waar ze is, schijnt niemand te weten.
De silken luchten hebben haar opgeslokt, zo lijkt het.
De ochtend mist die smelt op de weide
Brengt een vleugje verdriet
Degene die ik kuste is helemaal alleen.