Bread — Too Much Love songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Too Much Love" van Bread.

Songteksten

Too much sorrow
Too much pain
Too many reasons
No to go back again
Leavin' without her
Is too much to bear
But when we’re together
Too much nothin' to share
But too much love
I’ve never seen
Too much love
I don’t know what it means
Not enough caring
Too many lies
Sooner or later
One too many goodbyes
I got no reason
For hangin' around
And all my possessions
Start to weighin' me down
But too much love
I’ve never known
Too much love
I need some of my own

Songtekstvertaling

Te veel verdriet
Te veel pijn
Te veel redenen
Nee om terug te gaan.
Vertrekken zonder haar
Is te veel om te dragen
Maar als we samen zijn
Te veel niets om te delen
Maar te veel liefde
Ik heb nog nooit gezien
Te veel liefde
Ik weet niet wat het betekent.
Niet genoeg zorg.
Te veel leugens
Vroeg of laat
Eén te veel afscheid.
Ik heb geen reden.
Om rond te hangen
En al mijn bezittingen
Begin me te wegen.
Maar te veel liefde
Ik heb het nooit geweten.
Te veel liefde
Ik heb wat van mezelf nodig.