Bread — The Other Side Of Life songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Other Side Of Life" van Bread.

Songteksten

So as you go to find yourself,
Don’t look too hard,
You may pass yourself by,
Reaching too high,
Wanting the other side of life.
And as you go to take your place,
Don’t go too fast,
Just pretend there’s no end,
Make yourself last
Till the other side of iife.
One day you’ll find
Your restless searching at an end,
You’ll think the world has changed
But it’s just you my friend.
So as you go to please your heart.
Please take your time,
Someone’s waiting there too,
Waiting for you
On the other side of life.
She’s waiting for you
On the other side of life.

Songtekstvertaling

Dus als je gaat om jezelf te vinden,
Kijk niet te hard.,
Je mag jezelf voorbij gaan.,
Te hoog bereiken,
De andere kant van het leven willen.
En als je gaat om je plaats in te nemen,
Ga niet te snel.,
Doe alsof er geen einde is.,
Doe alsof je de laatste bent.
Tot aan de andere kant van het leven.
Op een dag zul je
Je rusteloze zoektocht aan het eind,
Je zult denken dat de wereld veranderd is.
Maar jij bent gewoon mijn vriend.
Dus als je gaat om je hart te behagen.
Neem de tijd.,
Er wacht daar ook iemand.,
Wachten op jou
Aan de andere kant van het leven.
Ze wacht op je.
Aan de andere kant van het leven.