Bread — The Chosen One songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Chosen One" van Bread.

Songteksten

I was your first and you were my last
And we are the journey’s end
I was the blues and you were my sunshine friend
Now I’m your lover, you are my cover
Keeping the loneliness from me You are my chosen one… arise and be the one
The chosen one
You are the sea and I am the sailor
Riding the perfect wave
I could’ve drowned but you came around and save me She won’t play your game
Now I’m your hopes and you are my dreamer
Helping me see beyond tomorrow
You are the chosen one… you’ll always be the one
The chosen one
Out of the darkness, out of the shadow
Oh wherever you go, I’ll follow along
Wherever you lead me, wherever you need me
I’ll bring you my message, I’ll bring you my song
You are the chosen one… arise and be the one
The chosen one
Darlin' I choose you, I’ll never use you
I couldn’t abuse you with all that you’ve done
You are my sunshine, you are my lifeline
Forever my sweet wine, forever the one

Songtekstvertaling

Ik was je eerste en jij was mijn laatste.
En wij zijn het einde van de reis
Ik was de blues en jij was mijn zonneschijn vriend
Nu ben ik je minnaar, jij bent mijn dekmantel.
Je houdt de eenzaamheid voor me Verborgen. je bent mijn uitverkorene. sta op en wees de ware.
De uitverkorene
Jij bent de zee en ik de ZEEMAN.
Op de perfecte golf
Ik had kunnen verdrinken, maar jij kwam me redden.
Nu ben ik je hoop en jij bent mijn dromer
Help me morgen verder te kijken.
Jij bent de uitverkorene... jij zult altijd de ware zijn.
De uitverkorene
Uit de duisternis, uit de schaduw
Waar je ook gaat, Ik volg je.
Waar je me ook heen leidt, waar je me ook nodig hebt.
Ik breng je mijn boodschap, Ik breng je mijn lied
Jij bent de uitverkorene. sta op en wees de ware.
De uitverkorene
Schat, ik kies jou, Ik zal je nooit gebruiken.
Ik kan je niet misbruiken met alles wat je hebt gedaan.
Jij bent mijn zonneschijn, jij bent mijn levenslijn
Voor altijd mijn zoete wijn, voor altijd de ene