Bread — Make It by Yourself songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Make It by Yourself" van Bread.

Songteksten

Guitar Man
Make It By Yourself
You say you’re down and out
And need some help to get you through each day
Well, here’s a thought or two
I’ve used and like to pass them on your way
I found them lying there
The answers that you say you’re looking for
Make what you will of them
And you can change the way it was before
You got to make it by yourself
You know you got to make it by yourself
I’ll be your friend and i’ll lend a helping hand
But you got to try and help yourself before i can
I hear you talk of all the happiness
And emptiness you’ve known
Well, let me reassure you
Never were you really all alone
They say in quiet desperation many people cannot see
They cannot see the simple truth
That’s not the way it has to be You got to find it for yourself
God helps the man who helps himself, amen
I am your friend and i’ll lend a helping hand
But you gotta try and help yourself before i can
We got to help each other (each other)
You got to help your brother when you can
When you can
Now don’t you think that i was preachin'
I’m just reachin' out for you
'cause that’s the only way
That i know how to get the message through
Then you in turn and got to learn and teach it To somebody who
Who felt the happiness and emptiness the same as you

Songtekstvertaling

Guitar Man
Doe Het Zelf Maar.
Je zegt dat je neer en neer bent.
Ik heb hulp nodig om je elke dag te helpen.
Nou, hier is een gedachte of twee
Ik heb ze gebruikt en wil ze graag doorgeven onderweg.
Ik vond ze daar.
De antwoorden die je zegt te zoeken
Maak van hen wat je wilt.
En je kunt veranderen hoe het vroeger was.
Je moet het zelf doen.
Je weet dat je het zelf moet doen.
Ik zal je vriend zijn en ik help je een handje.
Maar je moet proberen jezelf te helpen voordat ik kan
Ik hoor je praten over al het geluk
En leegte die je hebt gekend
Laat me je geruststellen.
Je was nooit helemaal alleen.
Ze zeggen in stille wanhoop dat veel mensen niet kunnen zien
Ze kunnen de simpele waarheid niet zien.
Zo hoeft het niet te zijn. je moet het zelf vinden.
God helpt de man die zichzelf helpt, amen.
Ik ben je vriend en ik help je een handje.
Maar je moet proberen jezelf te helpen voordat ik het kan.
We moeten elkaar helpen.)
Je moet je broer helpen wanneer je kunt.
Wanneer je kunt
Denk je niet dat ik aan het preken was?
Ik probeer je te bereiken.
want dat is de enige manier
Dat ik weet hoe ik de boodschap erdoor krijg.
Dan moet je het leren aan iemand die
Wie voelde het geluk en de leegte hetzelfde als jij