Bread — Look What You've Done songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Look What You've Done" van Bread.

Songteksten

You have taken the heart of me And left just a part of me,
And look, look, look what you’ve done.
Well, you took all the best of me,
So come get the rest of me,
And look back, finish what you’ve begun.
There is some one you ought to meet;
It’s me, Mister Incomplete.
Look, at what I’ve become.
For it’s due to the lack of you
That I’m now only half of two.
Look back, finish what you’ve begun.
Come and sit by my side
Where there’s nothing to hide.
You will try to decide what you needed;
But from where I stand today,
I can’t think of the way
Or the words that I might say
That will change your mind and make you stay.
Oh, no, not for all the times I’ve pleaded.
Look, look, look what you’ve done.
You have taken the best of me,
So come get the rest of me,
And look back; finish what you’ve begun.
I’ll be done.

Songtekstvertaling

Je hebt het hart van Mij genomen en een deel van mij verlaten.,
En kijk wat je gedaan hebt.
Nou, je nam al het beste van me,
Dus kom de rest van mij halen.,
En kijk om, Maak af wat je begonnen bent.
Er is er een die je moet ontmoeten.;
Ik ben het, Meneer incompleet.
Kijk, wat er van me geworden is.
Want het komt door het gebrek aan jou.
Dat ik nu maar half twee ben.
Kijk om, Maak af waar je mee begonnen bent.
Kom bij me zitten.
Waar niets te verbergen is.
U zult proberen te beslissen wat u nodig hebt;
Maar van waar ik nu sta,
Ik weet niet hoe.
Of de woorden die ik zou kunnen zeggen
Dat zal je van gedachten doen veranderen en je laten blijven.
Oh, nee, niet voor al die keren dat ik heb gesmeekt.
Kijk wat je gedaan hebt.
Je hebt het beste van me genomen.,
Dus kom de rest van mij halen.,
En kijk om, Maak af wat je begonnen bent.
Ik ben klaar.