Bread — Guitar Man songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Guitar Man" van Bread.

Songteksten

Who draws the crowd and plays so loud,
Baby it’s the guitar man.
Who’s gonna steal the show, you know
Baby it’s the guitar man,
He can make you love, he can make you cry
He will bring you down, then he’ll get you high
Somethin' keeps him goin', miles and miles a day
To find another place to play.
Night after night who treats you right,
Baby it’s the guitar man
Who’s on the radio, you go listen
To the guitar man
Then he comes to town, and you see his face,
And you think you might like to take his place
Somethin' keeps him driftin' miles and miles away
Searchin' for the songs to play.
Then you listen to the music and you like to sing along,
You want to get the meaning out of each and ev’ry song
Then you find yourself a message and some words to call your own
And take them home.
He can make you love, he can get you high
He will bring you down, then he’ll make make you cry
Somethin' keeps him movin', but no one seems to know
What it is that makes him go.
Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim
The voice begins to falter and the crowds are getting thin
But he never seems to notice he’s just got to find
Another place to play,
Anyway got to play, anyway Got to play.

Songtekstvertaling

Wie trekt de menigte en speelt zo hard,
Het is de gitaarman.
Wie gaat de show stelen?
Baby it ' s the guitar man,
Hij kan je laten liefhebben, hij kan je laten huilen.
Hij zal je neerhalen, dan zal hij je high maken.
Iets houdt hem gaande, mijlen en mijlen per dag.
Om een andere plek te vinden om te spelen.
Nacht na nacht wie behandelt je goed,
Baby it ' s the guitar man
Wie is er op de radio?
Op de gitaarman.
Dan komt hij naar de stad, en je ziet zijn gezicht.,
En je denkt dat je zijn plaats wilt innemen
Iets houdt hem kilometers ver weg.
Zoeken naar de nummers om te spelen.
Dan luister je naar de muziek en zing je graag mee,
Je wilt de Betekenis van elk nummer krijgen.
Dan zoek je een boodschap en een paar woorden om je eigen te noemen.
En breng ze naar huis.
Hij kan je laten liefhebben, hij kan je high maken.
Hij zal je neerhalen, dan zal hij je laten huilen.
Iets houdt hem in beweging, maar niemand schijnt het te weten.
Wat het is dat hem doet gaan.
Dan beginnen de lichten te flikkeren en het geluid wordt dim
De stem begint te wankelen en de menigte wordt dun
Maar hij lijkt nooit te merken dat hij gewoon moet vinden
Een andere plek om te spelen,
Hoe dan ook, ik moet spelen.