Bread — Aubrey songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Aubrey" van Bread.

Songteksten

And Aubrey was her name,
A not so very ordinary girl or name.
But who’s to blame?
For a love that wouldn’t bloom
For the hearts that never played in tune.
Like a lovely melody that everyone can sing,
Take away the words that rhyme it doesn’t mean a thing.
And Aubrey was her name.
We tripped the light and danced together to the moon,
But where was June.
No it never came around.
If it did it never made a sound,
Maybe I was absent or was listening to fast,
Catching all the words, but then the meaning going past,
But God I miss the girl,
And I’d go a thousand times around the world just to be Closer to her than to me.
And Aubrey was her name,
I never knew her, but I loved her just the same,
I loved her name.
Wish that I had found the way
And the reasons that would make her stay.
I have learned to lead a life apart from all the rest.
If I can’t have the one I want, I’ll do without the best.
But how I miss the girl
And I’d go a million times around the world just to say
She had been mine for a day.

Songtekstvertaling

En Aubrey was haar naam,
Een niet zo gewoon meisje of naam.
Maar wie heeft de schuld?
Voor een liefde die niet zou bloeien
Voor de harten die nooit gestemd hebben.
Als een mooie melodie die iedereen kan zingen,
Neem de woorden weg die rijmen, het betekent niets.
En Aubrey was haar naam.
We lieten het licht afgaan en dansten samen op de maan.,
Maar waar was June?
Nee, het is nooit bijgekomen.
Als het dat deed, maakte het nooit een geluid.,
Misschien was ik afwezig of luisterde ik naar fast,
Alle woorden vangen, maar dan de Betekenis voorbij gaan,
Maar God, Ik mis het meisje.,
En ik zou duizend keer de wereld rondgaan om dichter bij haar te zijn dan bij mij.
En Aubrey was haar naam,
Ik heb haar nooit gekend, maar ik hield toch van haar.,
Ik hield van haar naam.
Had ik maar de weg gevonden.
En de redenen waarom ze zou blijven.
Ik heb geleerd om een leven te leiden, los van de rest.
Als ik niet kan krijgen wat ik wil, doe ik het zonder de beste.
Maar hoe ik het meisje mis
En ik zou een miljoen keer over de hele wereld gaan om te zeggen
Ze was al een dag van mij.