Blood — Kadath songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Kadath" van Blood.

Songteksten

Unseen and polluted
They dwell on solitary places
Where the words were spoken
And the rites were howled to their time
Wind shatters with their voices
And earth murmured with it’s conscience
They bend the forest and crush the city
But not forest, not city
Have seen the shattered fist
KADATH
KADATH in cold desert have known them,
But who knows KADATH?
As a pestilential breath you should skill them
Their hand grips to your throat
But you are unable to see
KADATH their house is your house…
Now mankind rules
Where they’ve ruled in the past
But soon they’ll conquer the land
Where mankind rules
Winter follows summer
And summer follows winter…
They’ll wait with patience and might
Cause they’ll reign here again!
KADATH KADATH in cold desert

Songtekstvertaling

Ongezien en vervuild
Ze wonen op eenzame plaatsen.
Waar de woorden werden gesproken
En de riten werden gehuil naar hun tijd
De Wind breekt met hun stemmen.
En de aarde mompelde met haar geweten.
Ze buigen het bos en verpletteren de stad
Maar geen bos, geen stad
Heb de verbrijzelde vuist gezien
KADATH
KADATH in de koude woestijn heeft ze gekend.,
Maar wie kent KADATH?
Als een vervelende adem moet je ze leren kennen.
Hun handgrepen aan je keel
Maar je bent niet in staat om te zien
KADATH hun huis is jouw huis.…
Nu heerst de mensheid.
Waar ze in het verleden hebben geregeerd
Maar binnenkort zullen ze het land veroveren.
Waar de mensheid heerst
De Winter volgt de zomer
En de zomer volgt de winter…
Ze zullen wachten met geduld en misschien
Want ze zullen hier weer regeren!
KADATH KADATH in de koude woestijn