Blood — Dread songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dread" van Blood.

Songteksten

The texture of dread carved and hewn
Sandwiched, nailed in Waiting in between
Unconsciousness and sleep (and death)
Half life of surrender
Dread is the wood
With which we build our selfmade casket
Passivity are the nails
You cannot cheat the unknown
Know your fear — fight the fight
Only then… even then…
DREAD

Songtekstvertaling

De textuur van ontzetting uitgehouwen en gekerfd
Ingeklemd, vastgespijkerd in het wachten tussen
Bewusteloosheid en slaap (en dood))
Halve levensduur van overgave
Angst is het hout
Waarmee we onze zelfgemaakte kist bouwen
Passiviteit zijn de nagels
Je kunt het onbekende niet bedriegen.
Ken je angst-vecht het gevecht
Alleen dan ... zelfs dan…
DREAD