Bleach Blonde — Working Title songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Working Title" van Bleach Blonde.

Songteksten

I kept you safe; I kept you warm.
You were not frayed; you were not torn.
But I never saw this side of you.
No you never showed it, because I never knew.
How can I not have seen this coming?
My heart skipped a beat; I lost the chorus, it goes
So make a list of what you’ve been missing, babe.
I kept you close; I kept you locked up.
I made you cold like I was brought up
In a conversation you didn’t want me to hear.
This is my first attempt at becoming invisible
Because I’m better at that.
So make a list of what you’ve been missing, babe.
And I’m sure that time is on our side tonight.
You can’t fake a lie
If it’s dancing around the truth.

Songtekstvertaling

Ik hield je veilig, ik hield je warm.
Je was niet gerafeld, je was niet verscheurd.
Maar ik heb deze kant van je nooit gezien.
Nee, je hebt het nooit laten zien, omdat ik het nooit wist.
Hoe kan ik dit niet zien aankomen?
Mijn hart sloeg een slag over; Ik verloor het refrein, het gaat
Maak een lijst van wat je mist, schat.
Ik hield je dichtbij, Ik hield je opgesloten.
Ik heb je koud gemaakt alsof ik ben opgevoed.
In een gesprek dat ik niet mocht horen.
Dit is mijn eerste poging om onzichtbaar te worden.
Omdat ik daar beter in ben.
Maak een lijst van wat je mist, schat.
En ik weet zeker dat de tijd aan onze kant staat vanavond.
Je kunt een leugen niet vervalsen.
Als het om de waarheid heen danst.