Bleach Blonde — Starving Artist songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Starving Artist" van Bleach Blonde.

Songteksten

This is our time because we got what we want
But we don’t want it anymore.
If this is so wrong
Then why the hell does it feel so right?
I’d give up all of my sins
Just for a kiss, one second.
Maybe I’m just shallow; it comes with the stage.
That makes me the starving artist
That makes you the heartless prey
I’ll covet the spark;
It will ignite both of our hearts
Before we exit this car,
Before our bodies tear apart.
And as we float down this dream
We see graves at lightning speed.
We’ll never see past the trees, no,
We’ll just hover.
And I did not forget the rest of you,
Empty with your eyes glued.
You’ve got a heart that never opens up to anyone
Except the boys who fail to think
Because their heads are numb.
I think I found a lover that kills.
Come on, kill me.
What you don’t need to know.
Besides, I told you on the phone
I’m not coming home.
My bones cracked like porcelain.
Damn, you attacked that hollow heart
And then locked yourself in.

Songtekstvertaling

Dit is onze tijd omdat we hebben wat we willen.
Maar we willen het niet meer.
Als dit zo verkeerd is
Waarom voelt het dan zo goed?
Ik zou al mijn zonden opgeven
Gewoon voor een kus, een seconde.
Misschien ben ik gewoon oppervlakkig, het hoort bij het podium.
Dat maakt me de hongerige artiest.
Dat maakt jou de harteloze prooi.
Ik verlang naar de vonk.;
Het zal ons hart doen ontbranden.
Voordat we deze auto verlaten,
Voordat onze lichamen uiteenvallen.
En als we zweven door deze droom
We zien graven met bliksemsnelheid.
We zullen nooit voorbij de bomen kijken, Nee,
We zweven gewoon.
En ik ben de rest van jullie niet vergeten.,
Leeg met gelijmde ogen.
Je hebt een hart dat zich nooit openstelt voor iemand.
Behalve de jongens die niet denken
Omdat hun hoofd gevoelloos is.
Ik denk dat ik een geliefde heb gevonden die doodt.
Kom op, Dood me.
Wat je niet hoeft te weten.
Trouwens, ik zei het aan de telefoon.
Ik kom niet naar huis.
Mijn botten braken als porselein.
Verdomme, je viel dat holle hart aan.
En toen sloot je jezelf op.