Bleach Blonde — Miss Messenger songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Miss Messenger" van Bleach Blonde.

Songteksten

Your entire life is a fetish
You got the looks but you ain’t got the mechanics
And it’s my fault; and I gotta get it right (So get it right)
Tracing down the back roads of this city
I’m tired, giving in to what has been
A weekend of victimless crime
This harmless messenger whispers in my ear that it’s time
(Pre)
So I commit, go up the stairs-- the second door on the right
'til you walked in
I hadn’t seen a girl that made me feel like…
Spilling my guts
Would you like to know more?
I’m all out of breath, it’s hard to speak
You’re naked on the floor
Falling down this staircase so effortlessly
I’ve gotta make an exit, like my entrance
So convincing that I’m fine
(Pre)
So I commit, go up the stairs-- the second door on the right
Until you walked in
I hadn’t seen a girl that made me feel like…
Spilling my guts
Would you like to know more?
I’m all out of breath, it’s hard to speak
You’re naked on the floor
(Bridge)
These flashy girls, they got so much time on their hands
It’s hard to keep up
The East Village would dry up
If the trust funds could expire
Your entire life is a fetish
You got the looks but you ain’t got the mechanics
And it’s my fault; and I gotta get it right (So get it right)
Spilling my guts
Would you like to know more?
I’m all out of breath, it’s hard to speak
You’re naked on the floor
Never once did I believe that you weren’t worth it
But I never thought of consequences
You start your fires. Why won’t you let me see
Your red and deepest, darkest desires?
I’ll keep them secret

Songtekstvertaling

Je hele leven is een fetisj.
Je ziet er goed uit, maar je hebt de monteurs niet.
En het is mijn schuld, en ik moet het goed doen.)
Tracing down the back roads of this city
Ik ben moe, Ik geef toe aan wat er geweest is.
Een weekend zonder slachtoffers.
Deze onschuldige boodschapper fluistert in mijn oor dat het tijd is.
(Vooraf)
Dus ik verbind me, ga de trap op-- de tweede deur rechts
tot je binnenkwam.
Ik had nog geen meisje gezien dat me het gevoel gaf…
M ' n ingewanden eruit gooien.
Wilt u meer weten?
Ik ben buiten adem, het is moeilijk om te praten.
Je bent naakt op de vloer
Zo moeiteloos van deze trap vallen
Ik moet een uitgang maken, zoals mijn ingang.
Zo overtuigend dat ik in orde ben
(Vooraf)
Dus ik verbind me, ga de trap op-- de tweede deur rechts
Tot je binnenkwam.
Ik had nog geen meisje gezien dat me het gevoel gaf…
M ' n ingewanden eruit gooien.
Wilt u meer weten?
Ik ben buiten adem, het is moeilijk om te praten.
Je bent naakt op de vloer
(Brug)
Deze flitsende meisjes, ze hebben zoveel tijd op hun handen.
Het is moeilijk bij te houden.
Het East Village zou opdrogen.
Als de trustfondsen zouden kunnen aflopen
Je hele leven is een fetisj.
Je ziet er goed uit, maar je hebt de monteurs niet.
En het is mijn schuld, en ik moet het goed doen.)
M ' n ingewanden eruit gooien.
Wilt u meer weten?
Ik ben buiten adem, het is moeilijk om te praten.
Je bent naakt op de vloer
Nooit geloofde ik dat je het niet waard was.
Maar ik heb nooit aan gevolgen gedacht.
Jij begint je branden. Waarom laat je het me niet zien?
Je rode en diepste, donkerste verlangens?
Ik zal ze geheim houden.