Benediction — Return To The Eve songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Return To The Eve" van Benediction.

Songteksten

Dreaming eyes
Hope to return
As shadows fall onto
Distorted paths
Delivered from the fetters of light
Drifting back into my reality
The subconscious deprecates the day
In the twilight of my own intellect
Dull is my mind
Captive of illusion
Remaining awake
Is just dust
Take my soul away into the dark
Dreaming a thousand morbid dreams
No tomorrow when the wind caress my mind
Could I ever return, it would be my doom
Obsessed by the nightmare’s sound
Drifting back into realms of chaos
Reality has become my dream
I’ll be covered by the abyss' ground
An endless fall
Memories in the light
Frontiers of chaos
Return to the eve

Songtekstvertaling

Droomogen
Hoop terug te keren
Als schaduwen vallen op
Vervormde paden
Afkomstig van de ketenen van het licht
Terugdrijven naar mijn realiteit
Het onderbewustzijn bezoedelt de dag.
In de schemering van mijn eigen intellect
Saai is mijn geest
Gevangen van illusie
Wakker blijven
Is gewoon stof
Neem mijn ziel weg in het donker
Dromen van duizend morbide dromen
Nee, morgen als de wind mijn geest streelt.
Als ik ooit zou terugkeren, Zou het mijn ondergang zijn.
Geobsedeerd door het geluid van de nachtmerrie
Terugdrijven naar gebieden van chaos
Realiteit is mijn droom geworden
Ik word bedekt door de bodem van de afgrond
Een eindeloze val
Herinneringen in het licht
Grenzen van chaos
Terug naar de avond