Benediction — Grizzled Finale songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Grizzled Finale" van Benediction.

Songteksten

Offended by unscathed exterior, unblemished form provokes hysteria
Self disgust will overpower. Overriding pain acceptance
Preservation of your cursed hide. Submits to mutilation
Revel in your attempts, to create the ultimate pain
Death would undermine, your frenzied theatrics
No wish for final curtain, or grizzled finale
Pallor of your healthy flesh, gives the undesired effect
You’d rather have it raw and crusted
Reach for the sulphuric acid
Writhe in burning agony
Powerless to reject, scarred contentedness
To ensure pleasure lingers, amputate your fingers
Revel in your attempts, to create the ultimate pain
Death would undermine, your frenzied theatrics
No wish for final curtain, or grizzled finale
As awareness plummets, into cloudy nothingness
Enact the final scene, gargling nitro-glycerin

Songtekstvertaling

Beledigd door onbeschadigde buitenkant, ongebreidelde vorm veroorzaakt hysterie.
Zelf walging zal overmeesteren. Overheersende pijn acceptatie
Behoud van je vervloekte huid. Onderworpen aan verminking
Geniet van je pogingen om de ultieme pijn te creëren.
De dood zou je krankzinnige Theater ondermijnen.
Geen wens voor het laatste gordijn, of grizzlede finale
Bleekheid van je gezonde vlees, geeft het ongewenste effect
Je hebt het liever rauw en bevochtigd.
Reik naar het zwavelzuur
Kronkelt in brandende pijn
Machteloos om af te wijzen, met littekens
Om plezier te behouden, amputeer je vingers.
Geniet van je pogingen om de ultieme pijn te creëren.
De dood zou je krankzinnige Theater ondermijnen.
Geen wens voor het laatste gordijn, of grizzlede finale
Als bewustzijn daalt, in bewolkt niets.
De laatste scène, nitroglycerine gorgelen